Minderårigas arbetsmiljö vid apl och Prao

torsdag, 7 maj 2020

Med anledning av coronapandemin vill VO-College uppmärksamma minderårigas arbetsmiljö vid arbetsplatsförlagt lärande och Prao.

Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker. Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter.

Skolhuvudmannen kan behöva överväga om det behövs ändringar i elevernas individuella studieplaner så att de läser ämnen och kurser i en annan ordning och att de mer teoretiska kurserna eller till exempel kurser i gymnasiegemensamma ämnen ges företräde. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

Det är skolhuvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera apl utifrån

  • Förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Bestämmelserna i förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

Läs mer på Skolverkets hemsida

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt