Lokala VO-C leder projekt äldreomsorgslyft

måndag, 11 maj 2020

För att nyttja samverkansformen mellan utförarna inom vård och omsorg samt utbildningsanordnarna på bästa sätt har Linköpings Kommun valt att lägga projektledningen för äldresomorgslyftet på det lokala vård och omsorgscolleget.

Läs mer om projektet under rubriken "innehåll" där särskild flik finns.

Nyheter

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse