Dags att utse årets stipendiater

onsdag, 13 maj 2020

Varje år delar Vård- och omsorgscollege Kronoberg ut stipendie till studenter i årskurs 3 på Vård- och omsorgsprogrammet. Nu är det dags att utse stipendiaterna bland avgångseleverna 2020!

Stipendierna delas ut enligt följande: 

 • Klass med 1-15 elever = 1 stipendium, á 3 000 kr
 • Klass med 16-30 elever = 2 stipendium, á 3 000 kr

Varje skola tillsammans med handledare från elevs APL utser elev/elever från avgångsklass som får stipendie utifrån nedanstående kriterier.

Kriterier för stipendie till avgångselev på Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Eleven har goda vitsord från APL. Viktigt att inhämta reflektioner från verksamheten och APL.
 • Eleven kan omsätta teoretisk kunskap till praktiskt handlande
 • Eleven visar mycket god utveckling under gymnasietiden
 • Eleven visar vilja, kunskap, förmåga och engagemang för vård- och omsorgsarbetet
 • Eleven visar gott samarbete och bemötande med studie- och arbetskamrater
 • Eleven har minst betyget E i samtliga kurser
 • Motivering till stipendie

Motivering utifrån kriterierna till stipendiet skrivs i löpande text. Stipendierna behöver vara inskickade senast torsdag 21 maj 2020. Följande uppgifter ska finnas med:

 • Kontaktuppgifter på den nominerade
 • Namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, lärarens namn
 • Handledare från praktiken som referent

Anmäl er stipendiat här!

Frågor?

Kontakta Charlotte Iburg, 076-720 77 62 eller Catarina Lindahl-Petäjä 070-98 44 663

Nyheter

 • 26apr2021

  Prata med oss – Vi är med!

 • 15apr2021

  Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

 • 13apr2021

  Språket på jobbet-podden är igång!

 • 8apr2021

  Stort behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden

 • 6apr2021

  Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

 • 6apr2021

  Uppsala läns arbete inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

 • 25mar2021

  Nyhetsbrev # 1 2021

 • 23mar2021

  Skyddad yrkestitel för undersköterskor

 • 19mar2021

  Tillsammans visar vi möjligheterna i en framtidsbransch

 • 19mar2021

  Skoltävlingar och metodrum som komplement till apl under pandemin