VO-College medverkar på TV-sänd temadag

onsdag, 20 maj 2020

”Se hela människan i krisen” är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och död, som sändes på Kunskapskanalen den 23 maj och finns att se på UR Play. Bland de medverkande är Olga Orrit, språkutvecklare på VO-College, som pratar om vikten av språkstötd och inkludering inom omsorgen.

Temadagen innehåller föreläsningar och samtal om närståendestöd, musik som mänsklig hand, kulturella skillnader vid kris och att finna rum att tala om det svåra. Deltar gör vård- och omsorgspersonal, präster, forskare och representanter för kulturen som belyser olika aspekter av vård och omsorg under coronapandemin.

Olga Orrit om språket på jobbet

Vad lägger vi in i orden ”att kunna ett språk”? Och hur möter man personer i svår sjukdom utan att vara bekväm i det gemensamma språket? Dessa frågor och mer pratar Olga Orrit om i sin föreläsning som är 15 minuter. Hon beskriver varför det är viktigt med språkutvecklande arbetsplatser för att förbättra säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen.

_____________________________________________________________________________

Programmet sändes 23 maj

Här kommer sändningsschemat för den som vill titta på Kunskapskanalen lördag 23 maj: 

11:40 Återhämtning och framtidstro för vårdpersonal (Camilla Lif)

12:00 Värdig vård i visir (Johan Sundelöf och Petra Tegman)

12:35 Närståendes sorg och livskraft (Ullakarin Nyberg, Rosanna Alex och Camilla Vinberg Österberg)

13:10 Musiken berör utan att smitta (Eva Bojner Horwitz)

13:40 När kulturpubliken finns i hemmen (Catarina Falkenhav)

13:55 Rum för samtal om det svåra (Kerstin Dillmar och Lars Björklund)

14:20 Svenska språket på jobbet (Olga Orrit)

14:35 Transkulturellt perspektiv i kris (Minna Forsell)

”Se hela människan” spelades in den 27 april i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Arrangör är Betaniastiftelsen, som är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver kunskapsfrämjande verksamhet inom palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa.

”Se hela människan” på UR Play

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt