Löpande info om Äldreomsorgslyftet

tisdag, 9 juni 2020

På den här sidan samlar vi information kring Äldreomsorgslyftet och länkar till pressmeddelanden och relevanta hemsidor. I Äldreomsorgslyftet får anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre möjlighet att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde på betald arbetstid. 

SKR informerar om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen

Förfarandet runt statsbidrag för satsningen för att höja kompetensen och skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen sammanfattas i ett cirkulär. Med finns också en redogörelse av SKR:s och Kommunals intentioner kopplat till satsningen. SKR 18/8 2020

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020. Regeringskansliet 25 juni 2020

Socialstyrelsen utlyser statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen har nu publicerat utlysningen för statsbidraget till Äldreomsorgslyftet. Kommunerna  kan söka medlen fram till den 31 oktober. Socialtyrelsen 17/6 2020

Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

Utbyggnad av utbildningsplatser på vård- och omsorgsutbildningar inom regionalt yrkesvux och folkhögskola inför hösten. Regeringskansliet 11/6 2020

Beslut om utbetalning av statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att betala ut statsbidraget för kompetenslyftet till kommunerna. Läs mer om hur många platser som fördelas till varje kommun, tillvägagångssätt och förutsättningar. Regeringskansliet 9/6 2020

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen planeras omfatta sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Medlen ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringskansliet 8/6 2020

Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen

För att stärka äldreomsorgen har regeringen presenterat en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. SKR 14/5 2020

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar. Regeringskansliet 12/5 2020

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt