Slutrapport Fokus Yrkesutbildning VO

tisdag, 9 juni 2020

Det nationella ESF-finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO genomfördes under perioden september 2017 – april 2020.

Fokus låg på metodutveckling och strategisk påverkan fördelat i tre delprojekt med olika teman. Attraktion till yrket, Språk och kommunikationskompetens samt Handledning och det arbetsplatsförlagda lärandet.

Två övergripande områden i projektet handlade om metoder att stärka arbetsplatslärandet och att tillhandahålla verktyg för ökad jämställdhet och bättre könsbalans inom vård- och omsorgsbranschen. 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt