Introduktionsutbildning i vård och omsorg – så gick det

måndag, 15 juni 2020

I april togs en introduktionsutbildning i vård och omsorg fram genom ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg tillsammans med Växjö Fria vuxenutbildning. Nu är samtliga utbildningstillfällena slutförda och det är dags att summera resultatet!

Bildtext: utbildare Tina Sturesson och Nina Bergljung  från Växjö Fria vuxenutbildning

Introduktionsutbildningen togs fram utifrån den rådande Coronapandemin och följer Socialstyrelsens nya introduktionsutbildning som tagits fram i samband med Covid-19-krisen. Läs mer om introduktionsutbildningen här. 

Totalt har fem, digitala utbildningstillfällen erbjudits till samtliga organisationer i Kronoberg där 45 personer har genomfört utbildningen. Vi träffade utbildningsdeltagaren Afredita Jashari för att ta del av hennes tankar kring utbildningen: 

- En jättebra idé! Speciellt för oss som inte har jobbat inom vården på länge, det var som en omstart i hjärnan, säger Afredita Jashari.

Afredita beskriver utbildningen som en fördjupning av kunskap och att hon i lugn och ro kunde läsa mer om det som hon kände sig lite osäker på. Det dök även upp en massa ny kunskap under utbildningens gång. Bland annat tror Afredita att hon kommer få stor nytta av de nya kunskaperna inom bemötande och ergonomi.

- Jag trodde att jag kunde en hel del, men det visade sig att jag lärde mig mer under utbildningen, berättar Afredita.

Utbildningen i siffror

Siffrorna är hämtade från 30 enkätsvar där samtliga genomfört introduktionsutbildningen.

1. Tycker du att du lärt dig något genom utbildningen som du kan ha nytta av i ditt arbete? 
Genomsnittligt svar: 4.63 (1 = ingenting, 5 = mycket)

2. Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? 
Genomsnittligt svar: 
4.5 (1 = inte alls, 5 = ja, absolut)

 

Nyheter

 • 13nov2020

  Norrmän nyfikna på svenska språkombud

 • 13okt2020

  Ta chansen att påverka!

 • 29sep2020

  Nyhetsbrev 3 2020

 • 23sep2020

  Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

 • 23sep2020

  Certifieringar fram till september

 • 23sep2020

  Distansen till trots – mycket på gång inom VO-College i höst

 • 21sep2020

  Från vikariat till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

 • 17sep2020

  VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

 • 27aug2020

  Korta utbildningar i yrkeshögskolan

 • 27aug2020

  Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet