Introduktionsutbildning i vård och omsorg – så gick det

måndag, 15 juni 2020

I april togs en introduktionsutbildning i vård och omsorg fram genom ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg tillsammans med Växjö Fria vuxenutbildning. Nu är samtliga utbildningstillfällena slutförda och det är dags att summera resultatet!

Bildtext: utbildare Tina Sturesson och Nina Bergljung  från Växjö Fria vuxenutbildning

Introduktionsutbildningen togs fram utifrån den rådande Coronapandemin och följer Socialstyrelsens nya introduktionsutbildning som tagits fram i samband med Covid-19-krisen. Läs mer om introduktionsutbildningen här. 

Totalt har fem, digitala utbildningstillfällen erbjudits till samtliga organisationer i Kronoberg där 45 personer har genomfört utbildningen. Vi träffade utbildningsdeltagaren Afredita Jashari för att ta del av hennes tankar kring utbildningen: 

- En jättebra idé! Speciellt för oss som inte har jobbat inom vården på länge, det var som en omstart i hjärnan, säger Afredita Jashari.

Afredita beskriver utbildningen som en fördjupning av kunskap och att hon i lugn och ro kunde läsa mer om det som hon kände sig lite osäker på. Det dök även upp en massa ny kunskap under utbildningens gång. Bland annat tror Afredita att hon kommer få stor nytta av de nya kunskaperna inom bemötande och ergonomi.

- Jag trodde att jag kunde en hel del, men det visade sig att jag lärde mig mer under utbildningen, berättar Afredita.

Utbildningen i siffror

Siffrorna är hämtade från 30 enkätsvar där samtliga genomfört introduktionsutbildningen.

1. Tycker du att du lärt dig något genom utbildningen som du kan ha nytta av i ditt arbete? 
Genomsnittligt svar: 4.63 (1 = ingenting, 5 = mycket)

2. Skulle du rekommendera utbildningen till någon annan? 
Genomsnittligt svar: 
4.5 (1 = inte alls, 5 = ja, absolut)

 

Nyheter

 • 26apr2021

  Prata med oss – Vi är med!

 • 15apr2021

  Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

 • 13apr2021

  Språket på jobbet-podden är igång!

 • 8apr2021

  Stort behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden

 • 6apr2021

  Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

 • 6apr2021

  Uppsala läns arbete inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

 • 25mar2021

  Nyhetsbrev # 1 2021

 • 23mar2021

  Skyddad yrkestitel för undersköterskor

 • 19mar2021

  Tillsammans visar vi möjligheterna i en framtidsbransch

 • 19mar2021

  Skoltävlingar och metodrum som komplement till apl under pandemin