VO-College

På väg mot en efterlängtad sommar

Zenita Cider

Den ofattbara våren 2020 är på väg mot en efterlängtad sommar i senpandemins tecken. I tre månader har coronaviruset påverkat våra liv på alla sätt – både privat och yrkesmässigt. Tänk så snabbt vi anpassar oss och har tagit oss an alla nya utmaningar som också skapat många möjligheter. Inte minst alla nya sätt som vi kan mötas på och få jobbet gjort trots att vi inte kan sitta bredvid varandra.

Den 27 maj genomförde VO-College för första gången en digital föreningsstämma som fungerade utmärkt. Stämman valde styrelse vilket innebär att Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Regioner, fortsätter som ordförande och Lenita Granlund, Kommunal, som vice ordförande. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Per Nordenstam, vd Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Susanne Lavemark, kanslichef KFO och Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna. Antje är den enda som är ny i styrelsen och hon ersätter Inga-Kari Fryklund som har slutat på Vårdföretagarna.  Varmt välkommen Antje!

Ett politiskt vårbeslut som påverkar VO-Colleges arbetsområde är Äldreomsorgslyftet. Det innebär 10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen och ska höja kompetensen hos både nya och befintliga medarbetare. Ett annat viktigt beslut för VO-Colleges verksamhet är ändringen i Skollagen gällande antagningen till Komvux, som kommer att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

VO-Colleges arbete har fortsatt i hög takt trots pandemin. Vi har avslutat ESF-projektet Fokus yrkesutbildning VO och påbörjat ESF-projektet Validering vård och omsorg som pågår till 30 juni 2022. Det nya projektet ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla och förstärka det viktiga arbetet med kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma genom validering. Och revidera metodmaterialet utifrån nya ämnes- och kursplaner för Vård- och omsorgsprogrammet, som träder i kraft 1 juli 2021.

Jag vill också tipsa om programmet ”Se hela människan i krisen” på UR Play. Det handlar om värdig vård vid sjukdom och död. Olga Orrit, VO-Colleges språkutvecklare, medverkar och pratar om vikten av språkstöd och inkludering inom omsorgen. Jag är mycket glad att Olga och VO-College ombads att vara med i programmet.

Nu öppnas dörren mot sommaren. Tusentals gymnasieelever och studerande vid vuxenutbildningar och yrkeshögskolor får sina slutbetyg i dessa dagar. Ni som avslutar era studier möter en verklighet där vårdens och omsorgens yrken i högsta grad har varit i fokus under våren och där vi har stora behov av utbildade medarbetare. Det visar inte minst Arbetsförmedlingens framtidsprognoser. Grattis till er som avslutat era utbildningar – och grattis till oss alla som kommer att möta er som kollegor, arbetsgivare, brukare, patienter med mera. Välkomna till den stora, breda och viktiga vård- och omsorgsbranschen. Ni behövs nu och i framtiden.

Ta hand om varandra i sommar!

Zenita Cider, vd VO-College

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com