VO-College

Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Flicka

Vård- och omsorgscollege har beviljats statsbidrag på 1 450 000 kronor från Myndigheten för yrkeshögskolan för att digitalisera det valideringsmaterial som föreningen tagit fram och som används av utbildare i vård och omsorg. Valideringsmaterialet kommer parallellt med digitaliseringen att revideras och uppdateras utifrån de nya kursplanerna för Vård- och omsorgsprogrammet som träder ikraft 1 juli 2021.

Statsbidraget ska användas till att digitalisera Vård- och omsorgscollege valideringsmaterial och lägga det på en digital plattform som blir tillgängligt för branschen. Arbetet startar den 1 september i år och avslutas den 30 juni 2022.

Ytterligare 11 branscher har beviljats statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Bakgrunden är ett regeringsbeslut i syfte att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom en bättre tillgång till validering. Genom validering kan individer få papper på den kompetens de skaffat sig genom utbildning eller annan erfarenhet. Validering underlättar också arbetsgivarnas möjligheter  att erbjuda kompetensutveckling till redan anställda.

Läs mer om statsbidrag för utveckling av branschvalidering 

stadsbidragbranschvalidering
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com