Språket på jobbet

tisdag, 25 augusti 2020

Vård- och omsorgscollege fortsätter sitt arbete med språkutvecklande arbetsplatser. Under hösten kommer VO-College lansera en ny hemsida spraketpajobbet.se. Hemsidan är tänkt att fungera som stöd till arbetsgivare som vill arbeta språkutvecklande för att bredda rekryteringen, förbättra kommunikationen och arbetsmiljön på arbetsplatser. Sidan kommer även vända sig till anställda med olika tips på hur de kan arbeta språkutvecklande direkt i det dagliga arbetet.

Språket på jobbet - innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration! 

www.spraketpajobbet.se 

Arbetet med plattformen finansieras med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt