VO-College

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Skola

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Förutsättningar för ansökan

·  Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt 

·  En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen

·  Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form 

Bland de beviljade korta utbildningar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete, finns flera inom området välfärdsteknik men även inom områdena funktionsnedsättning, dokumentation och kvalitetssäkring, palliativ vård, vårdhygien mm.

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Förutsättningar för ansökan

·  Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt 

·  En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen

·  Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form 

Bland de beviljade korta utbildningar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete, finns flera inom området välfärdsteknik men även inom områdena funktionsnedsättning, dokumentation och kvalitetssäkring, palliativ vård, vårdhygien mm.

Listor över beviljade korta utbildningar, omfattning, studieort etc finns på Myndigheten för yrkeshögskolan : https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Ansok-om-att-bedriva-yrkeshogskoleutbildning/Resultat-ansokan-om-statsbidrag-for-korta-utbildningar-i-yrkeshogskolan-kurser-och-kurspaket/

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com