VO-College

VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

Projektledare

 ESF- projektet Validering vård och omsorg har gått in i  genomförandefasen. Från den 1 september är projektledningen (Maria Dejevik, Ingrid von Sydow och Carin Bergström) på plats, om än digitalt.

Under hösten kommer metodmaterialet som ingår i VO-College riktlinjer för validering att uppdateras utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Men även utifrån synpunkter och förbättringsförslag från yrkesverksamma inom validering. Det betyder här främst yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Under september skickas en enkät med frågor om validering till yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare i VO-College.

Längre fram i projektet kommer kompetensutveckling utifrån VO-College valideringsmodell erbjudas och utformas bland annat utifrån svaren i enkäten. Kompetensutvecklingen erbjuds då via regionala VO-College, där projektets valideringskunniga delprojektledare genomför den utifrån lokala och regionala behov. Kompetensutvecklingen planeras starta under vårterminen 2021 och pågå tom vårterminen 2022.

Här följer en presentation av delprojektledarna i projektet Validering vård och omsorg: 

Namn
Ingrid von Sydow

Yrkesbakgrund både i stora drag men även utifrån erfarenhet av validering och VO-College

Jag arbetar med övergripande vård- och omsorgsfrågor som HR-strateg på Kommunledningsförvaltningens i Linköpings kommun och har erfarenhet från olika befattningar inom vård och omsorgsområdet. Jag har tidigare arbetat som vårdbiträde, undersköterska, verksamhetschef och inte minst yrkeslärare inom social omsorg. Under10 år har jag dessutom varit verksamhetschef på ett Seniorcenter kombinerat med att vara utvecklingsledare på Social och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun. I det uppdraget ingick bl a att upphandla och organisera utbildningsinsatser för kommunal vård och omsorg.

Validering har jag arbetat med på olika sätt som lärare, utvecklingsledare men och nu som strateg. Jag har även varit ordförande i Linköpings lokala vård- och omsorgscollege där validering ständigt varit en viktig samverkansfråga mellan utbildare och arbetsgivare.

Vad ser du fram mot i projektet?

Validering för mig handlar om att synliggöra tyst kunskap som visar på den kompetens personen redan har och samtidigt stimulera till fortsätt utveckling inom vård och omsorgsområdet. Kunskapen om vad validering innebär och att kvalitetssäkra metoder för processen är enligt min uppfattning fortfarande begränsad därför ser jag fram emot att kunna göra en insats som delprojektledare i detta ESF-projekt Validering vård och omsorg.

Vad hoppas du att projektet leder till?

Jag utgår från att projektet kan ge en stödstruktur för validering som inspirerar både studerande, lärare och arbetsgivare till kompetensutveckling inom vård och omsorg. Genom att ta del av medlemmarnas erfarenheter och utmaningar kan vi i projektet sprida en samsyn kring validering och ge tillgång till ett användarvänligt stödmaterial som leder till ökad kvalitet och tillfredställelse för alla inblandade.

 

Namn
Maria Dejevik

Yrkesbakgrund både i stora drag men även utifrån erfarenhet av validering och VO-College

Min yrkesbana inom vård- och omsorg har inneburit alla steg från vårdbiträde till sjuksköterska. Jag har jobbat inom äldreomsorg, LSS, psykiatri men framförallt inom hälso-och sjukvård.

Som yrkeslärare började jag min bana inom vuxenutbildningen där jag bland annat arbetat med reguljär-, distans- och lärlingsutbildning samt validering. Jag har även arbetat inom ungdomsgymnasiet. Mitt nuvarande arbete är som valideringsutvecklare på Validering Väst. Jag arbetar även med framtagning av yrkesprov för Vård- och omsorgs college, samt som delprojektledare inom ESF-projektet Validering Vård och Omsorg.

Jag var med och tog fram det nationella valideringsmaterialet för vård- och omsorgscollege. Ett annat uppdrag som jag medverkat i är ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola, där har vi från Validering Väst tagit fram en valideringsmodell samt material mot barnskötare.    

Vad ser du fram mot i projektet?

För mig är detta en fantastisk möjlighet att få jobba vidare med ett material som nu provats och kan utvärderas för att göras ännu bättre. 

Vad hoppas du att projektet leder till?

Att vi får ett valideringsmaterial som är användarvänligt och är rättssäkert. Detta för att det ska kännas motiverande och underlätta valideringsprocessen för både yrkeslärare och den individ som ska valideras.

Annat du tycker att du vill berätta?

Jag ser framemot att höra från alla er som använt materialet. Inget kan bli bättre om man inte vet vad som behöver förbättras. Likadant är det med de saker som är bra, man måste veta vad som är bra för att det inte ska försvinna i en uppdatering.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com