VO-College

Certifieringar fram till september

För certifierare

Hittills i år har Vård- och omsorgscollege certifierat ett nytt lokalt college i Sigtuna som hör till Stockholmsregionen. Femton utbildare har anslutit sig till lokala college över landet och fler ansökningar bearbetas. Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad blev återcertifierat vid årsskiftet och Kronoberg fick besök i förra veckan för sin återcertifiering. 

Certifieringarna har löpt på under året trots pandemin. Kansliet och certifierarna fick tänka om och tänka nytt för att inte stanna upp certifieringsprocesserna när fysiska besök inte var möjliga. Utbildare som ansökt om att ansluta sig till ett lokalt Vård- och omsorgscollege har haft digitala möten med certifierare som resulterat i tillfälliga godkännanden. Under hösten får de fysiska besök för att bli helt klara. Det gäller bland annat i Skåne för Moa Lärcentrum i Ängelholm och Nils Holgerson gymnasiet i Skurup. Under resan till Skåne fick även Kristianstad kommun certifieringsbesök då de har ansökt om att ansluta sig till Nordöstra Skåne med vård- och omsorgsutbildning på Söderportsgymnasiet och vuxenutbildningen.

Återcertifieringar

Kronoberg fick vänta lite med sin återcertifiering som skulle genomförts i mars men flyttades till september. Under den kommande femårsperioden kommer Kronoberg lägga sitt fokus på ökad attraktion för branschen, jobben och utbildningarna i vård och omsorg. De har också ett visionsmål om att utveckla en arena för kvalitet och yrkesstolthet. En del av arenan kommer omfatta erfarenhetsutbyte, vad mer som ska ingå får en planerad förstudie visa. Samtidigt med återcertiferingen fick Hermods i Växjö ett besök eftersom de ansökt om att ansluta till samverkan.

Sjuhärad certifierades 2016 och är Vård- och omsorgscollege senast certifierade regionala college. De har gjort sin första återcertifiering och kommer jobba med attraktion för utbildning, kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande och mångfald i jobb och utbildning.

Digitala certifieringsbesök

Det har fungerat bra att göra delar av certifieringsbesöken digitala hos utbildare som vill gå med i ett lokalt college. Därför har vi tagit det till nästa nivå och prövar nu att genomföra hela besöken digitalt. Först ut var Svensk Vård och Kompetensutveckling (SVOK) i Borås som utbildar vårdbiträden på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det fungerade som planerat och tre nya utbildare väntar nu på sina digitala besök, SVOK i Halmstad, Institute af Lärande i Falun och Hermods i Bengtsfors. Försöket kommer följas upp och utvärderas och eventuellt förändras rutinerna för certifieringsbesök hos anslutande utbildare. Uppenbara fördelar är att det blir mindre resor och kortare certifieringsprocesser.

Certifieringar hittills i år

I januari fick Stockholm ett nytt lokalt college i Sigtuna kommun. Övriga certifieringar under året är Astar i Östersund, Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad, Linköping och Stockholm Södra, Hermods i Enköping, Kompetensutvecklingsinstitutet i Stockholm, Moa Lärcentrum i Uppsala, Västervik och Ängelholm, Yrkegymnasiet och Sjögrenska gymnasiet i Uppsala, SVOK i Västerås, Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg, vuxenutbildningen på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup samt Ådalskolan i Kramfors. Sjuhärad är återcertifierade och Kronoberg har just haft sitt certifieringsbesök och jobbar med sina kompletteringar.

 

Bild: Föreningens certifierare - från vänster Lena Hansson, Ingrid Säterberg, Ann Gripenlöf, Lena Jonsson, Catarina Lindahl-Petäjä

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com