VO-College

Distansen till trots – mycket på gång inom VO-College i höst

Zenita Cider

Det är redan slutet av september och vi befinner oss fortfarande i pandemins oberäkneliga tidevarv. Det märkliga är att det börjar kännas som det nya normala. Distansarbete i all ära, men jag saknar verkligen personliga möten med reflektion och diskussion, spontanitet och skratt.

VO-Colleges kansli fortsätter att arbeta på distans också under hösten. Det innebär inte att vi har mindre att göra. Som vanligt är det mycket som händer. ESF-projektet Validering vård och omsorg är i full gång och de två delprojektledarna Ingrid von Sydow och Maria Dejevik finns nu på plats. Vi är i slutfasen av revideringen och uppdateringen av våra kriterier för certifiering. Det känns mycket bra att de snart är i bruk.

Konceptet med Språkombud på arbetsplatsen har fått genomslag. Höstens utbildning till Språkombudsutbildare var så efterfrågad att vi fick utöka antalet platser från 20 till 30.

Planeringen av det nya Vård- och omsorgsprogrammet med start hösten 2021 är på gång. Skolverket arrangerade två välbesökta webbinarier den 23 och 24 september. Webbinariet den 24 september är inspelat och kommer finnas tillgängligt på Skolverkets hemsida inom kort. Bilderna som visades finns redan nu på deras hemsida. Det blir en bättre och starkare utbildning som kommer bidra till att öka statusen och attraktiviteten till vård- och omsorgsutbildningen. Men det viktigaste är att den kommer höja kompetensen och kvaliteten i vård- och omsorgsarbetet.

En annan viktig del som också kommer att bidra till bättre kompetens och kvalitet i vård- och omsorgsarbetet är regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet. Enligt förslag i budgetpropositionen för 2021 ska Äldreomsorgslyftet även förlängas och breddas.

Glädjande nog tror vi oss kunna se ett ökat intresse för Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, liksom inom vuxenutbildningen. Vi ser med spänning fram emot Skolverkets officiella statistik som vi hoppas bekräftar detta.

Slutligen vill jag slå ett slag för vecka 42, den årliga VO-Collegeveckan med aktiviteter runt om i landet. Det här året är det en större utmaning än vanligt att skapa arrangemang och engagemang, eftersom den sociala distanseringen begränsar möjligheterna. Listan över vad som händer den 12 - 16 oktober börjar dock fyllas på och där finns mycket spännande. Låt oss hjälpas åt att sprida budskapet och göra också VO-Collegeveckan 2020 till en succé. Trots att vi lever i denna märkliga tid.

Jag önskar alla en bra höst, njut av skog och mark. Jag hoppas att vi snart kan ses på riktigt i olika sammanhang.

Zenita Cider
VD VO-College

distans
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com