Nyhetsbrev oktober 2020

tisdag, 6 oktober 2020


Det är en spännande höst med aktiviteter som rullar på. I Linköping handlar mycket om att få så många medarbetare som möjligt att delta i kompetenshöjningen som Linköpings Äldreomsorgslyft innebär. Även Kinda har sin satsning på äldreomsorgslyftet. Det andra stora arbetet som också sker är implementeringen av Praktikplatsen.se. Läs gärna mer om dessa två stora arbeten på vår hemsida.
https://www.vo-college.se/linkopingkinda/linkopings-aldreomsorgslyft?section=subpages
https://www.vo-college.se/linkopingkinda/praktikplatsense-linkoping?section=subpages


V.42, VO-C marknadsföringsvecka genomförs via en satsning på sociala medier i Östergötland.
Vårt lokala college uppmanas att dela film/filmerna nedan från nationella VO-C via de sociala medier som finns i respektive verksamhet.
Film 1
Gymnasiet Wilma Lundahl, Vård- och omsorgsprogrammet, Drottning Blanka Gymnasieskola (Prästgatan) i Helsingborg - https://youtu.be/Iev6JUfrdxE
Film 2
Folkhögskola, Rahbot Yakob, Valjevikens Folkhögskola https://youtu.be/uVG_PvhOudk
Film 3
Yrkeshögskola Gabriella Garcia, Stödpedagog, YH-utbildning Nyköping - https://youtu.be/em8N9LHJ8BY
Film 4
Vuxenutbildning Ahmad Najafi, Moa Lärcentrum Stockholm, Alvik - https://youtu.be/avwSJreX0x4
Film 5                                             
Arbetsplats/utbildad Anna Johansson har gått Barn- och fritidsprogrammet – yrkesutgång elevassistent, Wargentinskolan i Östersund. Arbetar nu som stödassistent inom sektor LSS Östersunds kommun.- https://youtu.be/IytYvQ3_fI4
 
Vår nya organisationsmodell som vi beslutade om vid förra mötet innebär att referensgrupper och arbetsgrupper ska inrättas kring aktuella frågor.
Referensgrupp
Funktion:
Vid större frågor belysa och fungera som påverkans – och expertgrupp för att uppnå ett så ändamålsenligt genomförande för branschen som möjligt.
Deltagare utses via medlemmarna, mixade utifrån intresse från både utförare, utbildningsanordnare och kommunal.
Problematiserar och gör konsekvensanalys, återkopplar till medlemsmöte samt eventuell övrig instans.
Aktuella referensgrupp höst 2020: Linköpings äldreomsorgslyft

Arbetsgrupp:

Funktion: Arbetsgrupper och tema fastställs av medlemmarna enligt VP och årshjul. Deltagare utses via medlemmarna, mixade utifrån intresse från både utförare och utbildningsanordnare
Ansvarig fastställs som är sammankallande för gruppen. Problematiserar, konsekvensbeskriver samt formulerar förslag som representantmötet vid behov kan ta beslut kring och vid behov föra vidare till styrgruppen. Har utvecklingsfokus.
Aktuella arbetsgrupper höst 2020: Praktikplatsen.se, Nya kurser 2021- vård och omsorgsprogrammet, Särskild bevakning LSS, (Marknadsföring v 42, Peter Sedell har representerat oss i arbetet med regionala VO-C)


Beslut togs vid förra mötet att samtliga medlemmar ska finnas med i minst en, grupp i syfte att uppnå en god kvalité på samverkan.
Anmäl din verksamhets deltagande genom att mejla namn och vilken/vilka grupper som ni vill vara delaktiga i till Katarina Mattsson.


Slutligen önskas nominering till årets handledare inkomma av er utbildningsanordnare, skicka in senast den 31/10 till Katarina så görs ett urval från nomineringarna tillsammans med er utbildningsanordnare och skickas in till regionala VO-C.


Nästa möte är måndagen den 16 november kl.14-17, stadshuset, Linköping. Särskild kallelse och underlag kommer.

Nyheter

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse