VO-College

Ta chansen att påverka!

Ansökan

ESF- projektet Validering vård och omsorg  

Yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare, rektorer m.fl.  inom vuxenutbildningen i alla lokala VO-College har möjlighet att påverka den pågående uppdateringen av VO-College metodmaterial för validering.

En enkät är utskickad via regionala samordnare/ processledare och har du redan svarat på enkäten så tackar vi för ditt bidrag i utvecklingsarbetet.

Men har du av någon anledning inte nåtts av enkäten eller ännu inte svarat? Då har du möjlighet att göra det fram tom den 23 oktober.

Läs mer och projektet och svara på frågor

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com