Ta chansen att påverka!

tisdag, 13 oktober 2020

ESF- projektet Validering vård och omsorg  

Yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare, rektorer m.fl.  inom vuxenutbildningen i alla lokala VO-College har möjlighet att påverka den pågående uppdateringen av VO-College metodmaterial för validering.

En enkät är utskickad via regionala samordnare/ processledare och har du redan svarat på enkäten så tackar vi för ditt bidrag i utvecklingsarbetet.

Men har du av någon anledning inte nåtts av enkäten eller ännu inte svarat? Då har du möjlighet att göra det fram tom den 23 oktober.

Läs mer och projektet och svara på frågor

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt