Restriktioner för APL under 18 år

onsdag, 4 november 2020

Information till utförare inom vård och omsorg:

Hej medlemmar i lokala VO-C

Att ta emot APL/praktikanter och möjliggöra fler medarbetare inom vård och omsorg är ett mycket viktigt uppdrag. Vi är nu dock i en unik situation med anledningen av spridningen av Covid-19 och vi vill alla bromsa smittan och skydda de mest sårbara.

I samband med att flertalet skolor inom kort kommer att skicka iväg elever på arbetsplatsförlagt lärande, APL, kan det vara så att elever söker sig till er eller blir placerade för praktik inom vård och omsorg. Nuvarande situation föranleder dock att Social och omsorgsförvaltningens krisledning starkt avråder att ta emot APL/praktik för minderåriga under hösten 2020 (under 18 år). För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat med förutsättning av lokal restriktioner kan följas.

Tar ni emot studenter över 18 år för APL/praktik är det av största vikt att ni säkerställer en extra noggrann introduktion och genomgång av ex basala hygienrutiner och kunskap om smittspridning av Covid-19.

Som stöd för detta finns dels denna kort intro film nedan som handlar om smittspridning och varför social distansering är viktigt. Det är också en uppmaning till praktikanten att tänka över hur hen träffar andra utanför jobbet då det kan vara livsavgörande för vissa i arbetet.
https://api.screen9.com/preview/tTb3TBa_ZdwVpHlF5cG8t13Ya4wMwmpXIcwpDhH2SdSt1Gv33y48UQbjhrKw8Mpp

Vi vill också påminna om det digital utbildningsmaterial i basala hygienrutiner som ni når via utförarwebben.
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/ (Scrolla ned till utbildning).

Bakgrund och beslut till rekommendation att inte ta emot APL/praktik för minderåriga finns på utförarwebbens beslutssida.


//SOF krisledning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Information till:
Auktoriserade utbildningsanordnare inom vård och omsorg

Hej medlemmar i lokala VO-C!

Att ta emot APL/praktikanter och möjliggöra fler medarbetare inom vård och omsorg är ett mycket viktigt uppdrag. Vi är nu dock i en unik situation med anledningen av spridningen av Covid-19.

Nuvarande situation föranleder att Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) krisledning starkt avråder utförare av vård och omsorg att ta emot APL/praktik för minderåriga under hösten 2020 (under 18 år).

För de som är över 18 år kan APL genomföras som planerat med förutsättning av att lokala restriktioner kan följas. Vi vill också uppmana att utförare som tar emot studenter över 18 år, säkerställer en extra noggrann introduktion och genomgång av ex basala smittskyddsrutiner.

För gymnasieskolorna innebär beslutet att elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och är under 18 år inte ska gå ut på APL under hösten 2020. UAF följer arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö där minderåriga inte får utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittoämnen som tillhör riskklass 3. Gymnasieskolorna som påverkas av beslutet kommer att se över elevernas individuella studieplaner och överväga
alternativa lösningar för de elever som inte går ut på APL.

Arbetsplatsen ansvarar för utbildning inom basala hygienrutiner, men det är viktigt att redan innan har god kännedom. Vi rekommenderar därför att ni tar del av följande film som förklarar vikten av basala hygienrutiner: https://www.youtube.com/watch?v=dlXQNec45fU&feature=youtu.be

Det är snabbt ökande smittspridning av Covid-19 och vi vill alla arbeta för att bromsa smittan och skydda de mest sårbara. Det är därför av största vikt att eleven tänker på hur hen träffar andra utanför jobbet - det kan vara livsavgörande för vissa i arbetet. Här en film för att visa hur snabbt smittspridningen går och vad man bör tänka på:
https://api.screen9.com/preview/tTb3TBa_ZdwVpHlF5cG8t13Ya4wMwmpXIcwpDhH2SdSt1Gv33y48UQbjhrKw8Mpp

Bakgrund
Utifrån den rådande situationen med den pågående Corona-pandemin med en snabb allmän smittspridning med klusterutbrott av Coronavirus/covid-19, hos flera av utförarna där fler insjuknar och behöver vård, finns behov av att förebygga alla risker som kan identifieras.
En sådan risk är APL som de elever som går vård och omsorgsprogrammet genomför. Detta innebär att flera av de elever som genomför APL är under 18 år.

Det nya Corona viruset har riskklass tre och enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där denna riskklass förekommer. Som minderårig räknas den som ännu inte fyllt 18 år. Minderåriga ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg där det finns risk för smitta. Arbetsmiljöverket öppna upp för att verksamheten efter noggrann riskbedömning och konstaterad smittfri miljö möjligen kan ta emot en minderårig men vid minsta misstanke om smitta skall denna minderåriga flyttas till annan verksamhet.


Att tillåta praktik för minderåriga under en period där vi har konstaterade klusterutbrott och bred allmän smittspridning lägger inte bara en ökad belastning på verksamheten som då måste ansvara för rutiner för omflyttning. Det innebär också en ökad smittspridningsrisk om verksamheterna flyttar runt studenterna mellan enheterna.
Med detta som bakgrund rekommenderar SOF krisledning starkt att de kommunala utförarna i Linköpings Kommun inte tar emot APL/praktik för minderåriga inom vård och omsorg under hösten 2020. Nytt beslut i frågan för våren 2021 tas i mitten av december 2020.


//SOF krisledning

Nyheter

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse