VO-College

Norrmän nyfikna på svenska språkombud

Norrmän

Konceptet språkombud börjar nu leta sig utanför Sveriges gränser. I januari 2021 börjar konceptet testas i en av Oslos stadsdelar och i dagarna besökte representanter för Norges arbetsförmedling och Oslo Vuxenutbildning Stockholm för att lära mer om Sveriges erfarenheter.

– I Norge gör vi bra saker för att integrera nyanlända i det norska arbetslivet, men vi använder inte språkombud. Många arbetspraktikanter sitter för sig själva på sina arbetsplatser och har liten chans att öva det nya språket. Därför vill vi lära oss om mer om hur ni i Sverige arbetar med språkombud, och hur det kan öka chanserna för dem som inte har svenska som modersmål att blomstra i arbetslivet, säger Mark Gaughan, en av de fyra deltagarna. Han är projektledare på Språkmentor i Oslo och ansvarig för internationella projekt inom Oslo Vuxenutbildning.

– Våra arbetsgivare förväntar sig att de som är nyanlända till Norge kommer till arbetslivet med färdiga språkkunskaper. Vi måste börja engagera våra arbetsgivare för att skapa språkutvecklande arbetsplatser. Det tar vi med oss hem efter besöket i Sverige, säger Hege Traagstad, avdelningschef för den norska arbetsförmedlingen NAV:s lokala kontor i stadsdelen Frogner i Oslo.

Norskt försöksprojekt med språkombud

I januari 2021 påbörjas ett försöksprojekt med fokus på sysselsättning, språkombud och arbetsnorska i Frogner, en av Oslos femton stadsdelar. Konceptet språkombud kommer att anpassas till de norska förutsättningarna och där kallas språkmentor. Tre parter samverkar i projektet – tre av Oslos stadsdelar, Oslo Vuxenutbildning och arbetsgivare. Projektet har finansiering till och med augusti 2021, men kommer att söka förlängning.

– Vi erbjuder minst åtta praktikplatser för invandrare inom stadsdelen Frogners verksamhetsområden. Den som får en praktikplats kommer också att få ett språkombud, säger Hege Traagstad.

Syftet med projektet är att genom en arbetsplatsanpassad norskundervisning stärka praktikantens möjligheter på arbetsmarknaden. Projektet vill också skapa ett tätare samarbete med arbetsgivarna. Det ska man göra bland annat genom att utveckla och erbjuda arbetsplatserna en språkombudsutbildning.

– Om vi kan visa att detta fungerar hoppas vi att i nästa steg kunna ta konceptet till alla Oslos stadsdelar. Och sedan till resten av landet, säger Mark Gaughan.

”Viktigast – er glädje och stolthet”

Det var ett intensivt tredagars-besök i Stockholm. På programmet stod bland annat digitala möte med Aisha Amin, regional samordnare för VO-College Stockholmsregionen om deras satsning på språkombud, deltagande i Nätverket för språkutvecklande arbetsplatser, möte med chefer i Söderhamns kommun som börjat arbeta med språkombud, träffar med språkombud och språkombudsutbildare. Dessutom genomgång av konceptet språkombud för att lära så mycket som möjligt – fakta, rapporter, handledning till utbildare, webbutbildningar, studiehandelning med mera.

– Det har varit viktigt att lära om själva metoden språkombud, men ännu viktigare att få ta del av den glädje och stolthet ni känner för det ni jobbar med. Mitt intryck är att det är ett otroligt bra och forskningsbaserat verktyg, som ger resultat på arbetsplatsen. Jag vill sprida kunskapen om språkutvecklande arbetsplatser i Oslo, säger Hege Traagstad.

En arbetsgivaruppgift

Hösten 2019 medverkade Olga Orrit, språkutvecklare på VO-College, vid en konferens i Oslo på temat Språket i arbetslivet. En av Hege Traagstads medarbetare lyssnade på Olga, tyckte att det hon hörde var intressant och tog med sig sina tankar tillbaka till sin arbetsplats, NAV-kontoret i Frogner. Så började språkombudskontakten mellan Sverige och Norge.

– Med konceptet språkombud får arbetsgivarna en uppgift. I dag när den norska språkpraktikanten gör sin arbetsträning får han eller hon en uppgift att utföra, men sitter ofta ensam och blir inte en riktig del av arbetsplatsen. Personen har ingen att tala norska med, säger Mark Gaughan, och fortsätter:

– All forskning visar att språkinlärningen fungerar bättre om praktikanten lär sig det nya språket kopplat till det hon eller han arbetar med – alltså på arbetsplatsen, inte i skolbänken.

– För min del handlar det främst om att arbetsplatsen är med i språkutvecklingen. Det är grunden för framgången, säger Hege Traagstad.

Språkombud – the icing on the cake

Hege Traagstad och Mark Gaughan tar med sig många nya intryck hem till Norge. Men vad ser de som den viktigaste lärdomen?

– Det viktigaste är att jag vet vad mitt budskap till kollegorna i Norge är – språkutvecklande arbetsplatser. I Norge kan en invandrare på sin arbetsplats få en språkfadder, en individ som stöttar en individ. Men konceptet språkombud handlar om hela arbetsplatsen, säger Hege Traagstad, som också ska sprida budskapet till chefer inom NAV och inom andra stadsdelar.

– I Norge gör vi många riktigt bra saker för att underlätta för invandrare i arbetsträning. Språkombud kan vara ett bra tillskott till det vi redan gör – the icing on the cake. Det viktigaste är att få språket in i hela arbetsplatsen, säger Mark Gaughan.

I den norska gruppen som besökte Sverige ingick också Anette Seglem, projektledare på Språkmentor i Oslo, och Ragnhild Holta, konsulent på Oslo Vuxenutbildning Servicecenter. Syftet med besöket var att lära mer om vuxenutbildning, arbetsförmedling, integrations- och utbildningsåtgärder samt att utveckla det internationella samarbetet.

Norska besöket ”ett gott betyg för vårt arbete”

Olga Orrit, språkutvecklare på Vård- och omsorgscollege, ansvarade för det norska besöket. Vi ställde några frågor till henne om intrycken från mötet med de norska gästerna.

Vad betyder det norska besöket för VO-College och koncept språkombud?

Att våra grannar kommer till oss för att lära sig mer om konceptet språkombud är ett gott betyg för vårt arbete. Det visar också att språktester, som bland annat Norge använder, inte löser alla utmaningar. Det blir ännu tydligare att vi måste fortsätta stötta språkutveckling på arbetsplatser.

Vilket var ditt viktigaste budskap till de norska besökarna?

Mitt viktigaste budskap var att man behöver arbeta med hela arbetsplatsen kring språkutveckling och att man måste ha cheferna med sig för att lyckas med arbetet.

Finns det fler länder som är intresserade av det Sverige gör?

Det finns intresse från bland annat Holland, Irland och Tyskland, som alla vill veta om språkombud och språkutvecklande arbetsplatser.

Vad är det viktigaste du tar med från det norska besöket?

Det var häftigt att lyssna på olika aktörer i Sverige som berättade om sina intryck av språkombud. Samtliga lyfte liknande effekter: bättre arbetsmiljö, bättre dokumentation, ett annat tankesätt, medvetenhet om språket och kommunikation som underlättar det dagliga arbete på arbetsplatser där det talas många språk.

Olga Orrit ansvarar för utvecklingen av konceptet språkombud på Vård- och omsorgscollege. Just nu fokuserar hon främst på arbetet med den nya webbplatsen www.spraketpajobbet.se som enligt planen ska lanseras i januri 2021

Vi fortsätter arbeta med konceptet språkombud och vill genom den nya webbplatsen inspirera flera olika verksamheter att satsa på språkutvecklande arbetsplatser med språkombud, säger Olga Orrit.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com