VO-College

Ny rapport: Äldreomsorgen - den svaga länken i Sveriges coronastrategi?

Webbinarium

Är äldreomsorgen den svaga länken i Sveriges coronastrategi? Den frågan ställer sig Vårdföretagarna i en ny rapport som presenterades vid ett digitalt morgonseminarium den 2 december.

I samhällsdebatten kring Sveriges coronastrategi pekas äldreomsorgen ofta ut som den svaga länken. I rapporten Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrtegi har Vårdföretagarna tittat närmare på orsakerna till att så många av dem som avled i covid-19 under våren fanns inom äldreomsorgen. Rapporten, som är skriven av Anna Bergendal näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna, bidrar också med förslag för att stärka svensk äldreomsorgs krisberedskap.

Se morgonseminarier i efterhand och ladda ner rapporten på Vårdföretagarnas hemsida.