VO-College

Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse

Ordförande_ledamöter

Under året har föreningsstämman valt tre nya ledamöter till uppdrag i Vård- och omsorgscollege styrelse. Vi välkomnar ordförande Caroline Olsson, styrelseledamot Ante Dedering och ersättare Samira Lundqvist. Tre kvinnor med stor erfarenhet av ledning och kompetensförsörjning inom vård och omsorg och ett brinnande engagemang för sina nya uppdrag i föreningen.

Caroline Olsson valdes till ny ordförande för föreningen Vård- och omsorgscollege vid en extra föreningsstämma i oktober 2020. Caroline företräder SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) där hon jobbar som chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen.

Caroline Olsson har arbetat på SKR sedan 2009. De senaste sju åren som chef för en sektion som ansvarade för frågor om bland annat kompetensförsörjning och arbetsmiljö i kommuner och regioner. Innan dess en bakgrund inom HR där hon arbetat brett med det mesta inom området men framförallt med ledarutveckling och olika utvecklingsarbeten.

Vad tänker du kring ditt uppdrag som ordförande för föreningen Caroline?

Jag är hedrad över uppdraget. Jag tycker att VO-College uppdrag är väldigt relevant och angeläget. Att vi är flera organisationer och arbetar partsgemensamt är en stor styrka och gör det extra roligt.

Vilken fråga ser du som den viktigaste att driva i VO-College?

Jag behöver till att börja med sätta mig in ordentligt i föreningens verksamhet i alla delar. Det finns så många frågor som är viktiga och kompetensförsörjningen till vård och omsorg är aktuellare än någonsin. Om jag ser utifrån min tidigare erfarenhet av VO-College arbete så är konceptet med språkombud något som vi har sett stor nytta av, ett föredömligt arbete på ett aktuellt område.

Vilka vinster ser du med att vara med i samverkan?

Många vinster, det ger fler perspektiv, ökad legitimitet, förutsättningar för långsiktighet och högre kvalitet i slutändan. Jag är en stor vän av partsgemensamt arbete.

Har du en hjärtefråga som du kan driva inom VO-College?

Kompetensförsörjning och ökade möjligheter till omställning är hjärtefrågor, men också språkutvecklingen som jag nämnde tidigare.

Antje Dedering och Samira Lundqvist valdes av den ordinarie föreningsstämman i maj 2020 

Antje Dedering är förbundsdirektör för Vårdföretagarna, som samlar 2 000 medlemsföretag inom den privat drivna vården och omsorgen. Tillsammans har de över 100 000 årsanställda.

Antje Dedering, ledamot i styrelsen, är jurist i grunden och har en lång bakgrund inom arbetsgivarorganisationer. Innan hon tillträdde sin roll på Vårdföretagarna arbetade hon som förhandlingschef och chefsjurist på Visita och dessförinnan på Almega, som Vårdföretagarna är en del av. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av VO-Colleges styrelse! Det är en uppgift som är lätt att känna engagemang för säger Antje Dedering.  

Vilka förväntningar har du på uppdraget i styrelsen Antje?

Jag har höga förväntningar, både vad gäller att få vara med och förvalta allt det fina arbete som redan görs och bidra till att vi tillsammans hittar nya sätt att utveckla samarbetet. Det är en utmärkt konstellation för diskussioner och insatser som rör de viktiga kompetensförsörjningsfrågorna. 

Vad kan du bidra med som styrelseledamot i VO-College?

Jag hoppas kunna bidra med insikter och förslag från våra medlemsföretag, det vill säga den privat drivna delen av vård- och omsorgssektorn. Jag pratar ofta med våra medlemmar om kompetensförsörjning som är en av de frågor vi på Vårdföretagarna prioriterar högst.

Vilka vinster ser du med att vara med i samverkan?

VO-College är en viktig plattform för att öka utbildningarnas attraktivitet och kvalitet. För Vårdföretagarna är det självklart att samverka med andra arbetsgivarorganisationer och fackförbund i de här frågorna. Vi har både ett ansvar och stark vilja att engagera oss i framtidens kompetensförsörjning. I förlängningen handlar det om att våra medlemsföretag behöver ha tillgång till duktiga och välutbildade medarbetare.

Har du en hjärtefråga som du kan driva inom VO-College?

Vi behöver få fler ungdomar att söka sig till vården och omsorgen, vilket jag tror att det finns en stor potential för. Det är yrken som kräver empati och stor kunskap. I gengäld får man en meningsfull vardag där man verkligen kan göra skillnad för människor.

 

Samira Lundqvist - ersättare i styrelsen, är chef för strategisk utveckling på Sobona de kommunala företagens arbetsgivarorganisation som organiserar 100 000 medarbetare. De största medlemsföretagen är Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm. Innan Samira började på Sobona jobbade hon som verksamhetschef, personalchef, förhandlare, affärsutvecklare och verksamhets- och organisationsutvecklare. Det har alltid varit viktigt för mig att arbeta där det finns utrymme för samverkan, utveckling och nytänkande säger Samira.

Vad kan du bidra med som styrelseledamot i VO-College Samira?

Jag är ersättare och är med främst när Per Nordenstam, VD vid Sobona, inte är med så min förhoppning är att kunna bidra där jag kan, när jag kan.

Vilka vinster ser du med att vara med i samverkan?

Samverkan i sig är en vinst och när vi samverkar uppstår magi och nya möjligheter som oftast är svårare att åstadkomma på egen hand.

Har du en hjärtefråga som du kan driva inom VO-College?

Just nu är jag mest nyfiken på att komma in i sammanhanget och samtalet.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com