VO-College

VD har ordet december 2020

Zenita Cider

Vi skriver december månad år 2020. Hur kommer vi att komma ihåg det här året som saknar motstycke i vår moderna historia? I Sverige och globalt har vi upplevt något ingen av oss i vår vildaste fantasi trodde var möjligt. En sak är dock säker. I och med pandemin, som på olika sätt påverkar samhällets alla delar, har hela vård- och omsorgssektorn kommit i blixtfokus. Det stora intresset har fortsatt under hösten och jag är övertygad att det håller i sig också under nästa år.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste rekryteringsprognos, som publicerades i slutet av november, kommer antalet anställda i välfärden att behöva öka med över 13 000 personer varje år fram till 2029. Nästan hälften av den ökningen behövs inom vård och omsorg i kommunerna och då främst i äldreomsorgen. Nyckeln till att lösa den utmaningen är utbildning. Vård- och omsorgscollege har aldrig varit viktigare än nu. Genom vår certifierade samverkan erbjuder vi gymnasie- och vuxenstuderande utbildningar i ständig utveckling som leder till yrken med många möjligheter. Vår modell är en kvalitetsstämpel för arbetsliv och utbildning i vård och omsorg. Ett koncept för att få fler att söka sig till branschen, att de får rätt kompetens och stannar kvar i yrket. Tillsammans tar vi ansvar för kompetensförsörjningen av Sveriges viktigaste bransch.

Under det gångna året har föreningen fått en ny ordförande och två nya ledamöter i sin styrelse. Tråkigt med farväl till gamla ledamöter men samtidigt väldigt roligt att hälsa nya välkomna. Den partsgemensamma styrelsen tillsammans med regionala och lokala college är viktiga i arbetet med att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Tillsammans klarar vi utmaningen!

Ingen rikskonferens, inga fysiska styrelsemöten, nätverksträffar eller certifieringsbesök. Det är många ”inga” och ”ingen” som går att rada upp när vi summerar det gångna året. Vi har lärt oss att mycket går att ersätta med digitala lösningar men att dessa inte kan ersätta det viktiga, riktiga mötet människor emellan. Jag ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter och fysiska möten.

Avslutningsvis vill jag tacka för alla insatser inom och för Vård- och omsorgscollege under det gångna året och önska alla God Jul och Gott Nytt År!

Zenita Cider
VD Vård- och omsorgscollege

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com