VO-College

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

Elever

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som anpassas till den nya programstrukturen.

Vård- och omsorgsprogrammet ändras så att de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Förändringen innebär att programmet kommer innehålla sju nya ämnen och att fem nuvarande ämnen försvinner. Innehållet från dessa fem flyttas istället över till de nya ämnena. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska.

Nytt datum för upphävande av vissa yrkesämnen i vård och omsorg inom komvux

Datumet för upphävandet av ämnena medicin, vård och omsorg och sjukvård är flyttat från den 1 juli 2021 till den 1 juli 2022. Det möjliggör att elever som påbörjat utbildning inom yrkesområdet vård och omsorg innan den 1 juli 2021 i större utsträckning kan slutföra utbildningen enligt sin ursprungliga studieplanering och det yrkespaket som påbörjats.

De kurser som inte har förlängd tid till 1 juli 2022 utan upphör 1 juli 2021 är:

It i vård och omsorg – 100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri – 100 poäng
Teknik i vård och omsorg – 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom – 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng
Kurser som upphör 1 juli 2021 kan fullföljas om de är påbörjade före 30 juni 2021. Kurser som upphör 1 juli 2022 kan fullföljas om de är påbörjade före 30 juni 2022. 

Läs mer om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet på Skolverkets hemsida.

Nya kurser och regler för diplom

Reglerna för diplom från Vård- och omsorgscollege anpassas till den nya programstrukturen och gäller för elever som påbörjar sin utbildning efter den 1 juli 2021. Övergångsregler kommer tas fram för elever inom vuxenutbildningen som har kurser från både gamla och nya Vård- och omsorgsprogrammet.

Gymnasieskolan – 2 500 poäng

Gymnasieelever får diplom när de uppnått kraven för yrkesexamen och är godkända i vissa kurser. Ett krav inom VO-College är att eleven ska vara godkänd i 1 250 poäng i Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnena (Skolverkets krav är 400 poäng).  Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända. För diplom från VO-College krävs lite mer då eleven ska vara godkänd i fler programgemensamma kurser samt samhällskunskap.

Diplom från VO-College ges vid yrkesexamen där nedanstående kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen  1 250 poäng 

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 350 poäng

Engelska 5 - 100 poäng
Matematik 1a - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng        

Gymnasiearbete 100 poäng

Yrkespaket inom vuxenutbildningen - Undersköterska 1500 poäng

Nationellt yrkespaket inom vuxenutbildningen med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska och motsvarande. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Kurser 1500 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng
Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt 

Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng      

Yrkespaket - Vårdbiträde  800 poäng                            

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För vårdbiträdesintyg från VO-College ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

Kurser 800 poäng

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

Kursen Svenska 1/Svenska som andra språk 1 kan komma att bytas ut mot annan form av utbildning i svenska.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com