VO-College

Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

Händer

I början av december godkände Vård- och omsorgscollege styrelse ett förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning till Undersköterska med specialistkompetens inom äldreomsorgen. Förslaget som omfattar 200 YH-poäng är skickat till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Nu är det Myndigheten för yrkeshögskolan som äger processen. Troligen kommer myndigheten skicka förslaget på remiss efter att de har granskat och kanske justerat det. Det är därför viktigt att se det som nu är inskickat som ett förslag som kan komma att ändras. Så var gången när Vård- och omsorgscollege arbetade med förslag till nationellt likvärdigt innehåll i yh-utbildning till Stödpedagog. Den utbildningen har nu nationellt likvärdigt innehåll.

Vård- och omsorgscollege styrelse har givit uppdraget att ta fram förslag till nationellt likvärdigt innehåll i Yrkeshögskoleutbildningar som har behov av det. Det är ett led i att skapa tydlighet av utbildningsinnehållet både för arbetsgivare och studerande.  
 

Arbetsprocess

Arbetet med att ta fram ett förslag till innehåll i en nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen började hösten 2016 med en workshop tillsammans med chefer inom äldreomsorgen i Vård- och omsorgscollege. En arbetsgrupp bildades, bestående av fyra chefer som var med vid workshopen. De har sedan tagit fram förslaget tillsammans med Carin Bergström, utvecklingsledare vid Vård- och omsorgscollege kansli.

Arbetet har varit processinriktat och många har varit involverade på olika sätt. Framför allt chefer inom äldreomsorgen i Vård- och omsorgscollege men även andra funktioner med kunskap om äldreomsorgens kompetensbehov. Processen bestod av en enkät och regionala dialoger utifrån behov av kompetens på eftergymnasial nivå, samt en internremiss av förslaget. Avslutningsvis förankrades förslaget i ett urval av regionala college. Nationella rådet som är ett beredande organ till styrelsen i Vård och omsorgscollege tog ställning till förslaget som styrelsen sedan godkände.

Arbetsgrupp

Med i arbetsgruppen var Ingrid von Sydow (VO-College Östergötland), Ingrid Säterberg (VO-College Västernorrland) Lena Lundqvist (VO-College Västerbotten) och Carina Rodhe (VO-College Jämtland).

Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete och många i Vård- och omsorgscollege har varit involverade. Nu ser vi fram mot fortsättningen säger Carin Bergström.

Kontakt

Om du har frågor om förslaget kontakta Carin Bergström på Vård- och omsoergscollege kansli.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com