VO-College

Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

Ann Gripenlöf

Samverkan i Vård- och omsorgscollege utgår från kvalitetskriterier som ligger till grund för utvecklingen i regionala och lokala college. Kriterierna skrevs när Vård- och omsorgscollege startade 2008. Sedan dess har de hänt en hel del inom arbetslivet och inom utbildningen och det är dags att uppdatera kriterierna så att de fortsätter vara aktuella.

Grunden i kriterierna håller än så de är inte helt nya utan uppdaterade med större fokus på de nationella riktlinjerna för handledning och validering samt arbetet med hållbarhet och kommunikation. De ursprungliga kriterierna var tio stycken, varav sju var gemensamma för regionala och lokala college och tre enbart för lokal nivå. Så är det inte längre. Nu är det åtta kriterier och samtliga gäller både regionalt och lokalt.

Bred förankring inom Vård- och omsorgscollege

Arbetet med uppdateringen av kriterierna startade 2017 och har tagits fram i ett processinriktat arbete där regionala och lokala college har varit involverade liksom de certifierare som genomför certifieringar på uppdrag av Vård- och omsorgscollege.

Uppdaterade kriterier från 1 januari 2021

De uppdaterade kriterierna gäller från den 1 januari 2021. Ansökningar som redan är påbörjade utifrån de nu gällande kriterier behöver inte anpassas till det nya materialet. Det går att använda både de nuvarande och de uppdaterade kriterierna parallellt under hela 2021. Vi ser med fördel att alla ansökningar som påbörjas efter årsskiftet 2020/2021 görs utifrån de uppdaterade kriterierna säger Ann Gripenlöf verksamhetssamordnare vid Vård- och omsorgscollege nationella kansli och ansvarig för föreningens certifieringar.

De uppdaterade kriterierna hittar du här.

kvalitetskriterier
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com