VO-College

Ytterligare 16 handledare steg 3 är nu utbildade i Skåne

Den 11 december slutförde 16 anställda inom vård och omsorg i Skåne utbildningen för handledare steg 3. Det innebär att Skåne snart är uppe i 160 handledare. Vi har pratat med två av de nyutbildade.

Sedan 2016 har Vård- och omsorgscollege Skåne arbetat med att utbilda medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter till handledare steg 3. Uppdraget som handledare steg 3 är en del av den regionala stödstrukturen som kommer att arbeta för att utvecklingen av uppdraget och innehållet i träffarna för att handleda steg 1- och steg 2-handledare får en likvärdig bas. I uppdraget ingår även att samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget samt att ansvara för introduktion av nya medarbetare och studerande till arbetsplatsen. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakning gällande handledning. 

Handledarrollen möjliggör utvecklingen av en handledarorganisation på arbetsplatserna, vilket Helen Crorie, undersköterska på Ängelholms sjukhus, håller med om. 

- Som handledare steg 3 ser jag mig själv främst som ett stöd för handledare steg 1 och steg 2. Jag har fått verktyg kring planering, rutiner (både följa upp och förbättra) samt för att handleda handledare steg 1 och 2 inför deras introduktion med elever, säger Helen. 

En bra förebild och handledare är viktigt för en fungerande handledarorganisation. Något som Helen själv har fått uppleva. 

- Jag har själv haft en väldigt bra förebild som har hjälpt mig i min roll, när jag var steg 1- och 2-handledare. 

För Stefan Borgovan, skötare i Helsingborg stad, har lärdomarna kring hur man kan kommunicera, samtala med varandra och hantering av konflikter varit en viktig del av utbildningen.

- Vi hanterar konflikter på olika sätt, lite beroende på hur vi mår för stunden och vilket tillstånd vi är i. Sättet man går in i en konflikt faller över på utfallet av konflikten, säger Stefan. 

Vidare menar Stefan att vikten av samtal är avgörande för bra arbetsplats. 

- Det som jag tar med mig från utbildningen är sättet vi kommunicerar på. Hur vi pratar med varandra, lägger upp våra samtal – det ska alltid finnas ett mål och ett syfte med samtalet. 

Att träffa andra handledare

Att träffa (om än digitalt) andra medarbetare som arbetar inom vård och omsorg i Skåne, är en värdefull del av utbildningen. Deltagarna får ta del av de olika yrkesrollernas vardagarna och hur de arbetar med introduktion av elever. Men viktigast har nog varit att utbildningen har gett stöd för att kunna förbättra på sin egna arbetsplats. 

- Det är väldigt roligt att bli färdig snart! Att kunna bidra på jobbet, handleda och förbättra arbetet för elever i framtiden – för det är trots allt dem som är framtiden, och kanske även våra blivande kollegor, säger Helen. 

Verktygen och tipsen som de nya handledarna får med sig efter avslutad utbildningen blir viktiga redskap för olika situationer på deras arbetsplatser. 

- Jag tror att jag kommer att hantera olika situationer på bättre sätt. Jag har fått med mig många kloka råd som jag kan applicera i verkligheten. Då blir jag en bättre arbetskollega, handledare och människa, avslutar Stefan. 

Handledarutbildningen i vår

I vår arrangerar VO-College Skåne fler utbildnigar till handledare steg 3. Håll utkick på hemsidan för datum, tid och plats samt anmälningslänk. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com