VO-College

Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

Språket på jobbet

Nu finns det fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språkstöd på arbetsplatser. 

Välkommen till lanseringen av hemsidan spraketpajobbet.se som är framtagen av Vård- och omsorgscollege med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.  Under lanseringen för vi ett samtal med olika aktörer och representanter från arbetslivet om vikten att satsa på språkstöd.

När: 27 januari

Tid: 11.00 – 12.00

Länk: Följ lanseringen live

Medverkande:

Caroline Olsson – ordförande, Vård- och omsorgscollege

Olga Orrit – språkutvecklare, Vård- och omsorgscollege

Aina Bigestans – universitetslektor, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Anders Johrén – civilekonom, Nyckeltalsinstitutet

Helena Lundin – utvecklare, äldreförvaltningen, Eskilstuna kommun

Ann-Marie Andersson – enhetschef, förvaltningen för sociala insatser, Örebro kommun

Jessica Harlén – boendestödjare, språkombud, Örebro kommun

Moderator: Åsa Gunnarsson

Webbsändningen spelas in och länken är tillgänglig under två veckor efter sändningen. Under sändningen sker ingen interaktion med publiken. Alla frågor och kommentarer tas emot efter sändningen via info@vo-college.se  

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com