VO-College

Ny webbplats för arbetsgivare som vill ge språkstöd

Språket på jobbet

Nu lanseras den nya webbplatsen www.spraketpajobbet.se Med verktyg och tips vänder den sig till alla arbetsgivare som vill stötta medarbetarnas språkutveckling på svenska arbetsplatser. Bakom satsningen, som möjliggörs av främjandemedel från Arbetsförmedlingen, står den partsgemensamma organisationen Vård- och omsorgscollege som drivs av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia samt fackförbundet Kommunal.

För många arbetsgivare är medarbetarnas språkkunskaper en stor utmaning. Vård- och omsorgscollege har sedan 2015 arbetat med frågor om språkutveckling på arbetsplatser, och äger sedan 2018 konceptet språkombud, ett verktyg för språkstöd, som omfattar utbildningar till språkombud, språkombudsutbildare och chefer. 

– Språkstöd på arbetsplatsen är viktigt – och det ger resultat. Genom den nya webbplatsen, som är den första i sitt slag, vill vi dela med oss av våra goda erfarenheter av språkstöd till hela arbetsmarknaden. Vi tror att många fler arbetsgivare kan ha stor nytta av att satsa på språkstöd och språkutvecklande arbetsplatser, säger Caroline Olsson, ordförande i Vård- och omsorgscollege.

På en språkutvecklande arbetsplats kopplas språk och kommunikation till arbetsuppgifterna. Alla medarbetare blir medvetna om språkets betydelse för jobbet och hjälper varandra. De som behöver stöd kan vara personer med svenska som andraspråk, med läs- och skrivsvårigheter eller som rent allmänt finner språk och kommunikation svårt.

– På spraketpajobbet.se ska den som vill komma igång med att arbeta språkutvecklande hitta inspiration och konkreta verktyg. Här finns bland annat korta filmer, goda exempel och enkla tips. Vi kommer att kontinuerligt dela med oss av nya erfarenheter på webbplatsen, säger Olga Orrit, språkutvecklare på Vård- och omsorgscollege samt ansvarig för konceptet språkombud och spraketpajobbet.se.

Webbplatsen vänder sig till arbetsgivare, hr-chefer, verksamhetsutvecklare, medarbetare, politiker, utbildare och andra som är intresserade av information och inspiration på temat språkutvecklande arbete på individ- och organisationsnivå.

Språkstöd ger stora vinster

Att arbeta språkutvecklande på arbetsplatserna ger stora vinster för såväl medarbetare och verksamheter som samhället i stort. Det visar rapporten ”Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?” som Nyckeltalsinstitutet tog fram år 2018 på uppdrag av Vård- och omsorgscollege. Medarbetarnas trygghet och säkerhet ökar, arbetsmiljön blir bättre och alla kan känna en större arbetsglädje. Det blir färre missförstånd, mindre dubbelarbete och bättre arbetsmiljö. Det bidrar också till att förbättra både möjligheten för arbetsgivare att rekrytera personal och integrationen av personer med svenska som andraspråk.

  Caroline Burger Olsson
Olga OrritCaroline Olsson

 

Webbsändning av lanseringen (giltig fram till 10 ferbruari 2021)

För ytterligare information

Olga Orrit
Språkutvecklare Vård- och omsorgscollege och ansvarig för webbplatsen www.spraketpajobbet.se

072-534 82 69
Olga.orrit@vo-college.se
https://www.vo-college.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com