VO-College

Rekordstort intresse för Validering vård och omsorg

EU

Projektledningen räknade med ett 40-tal deltagare. Men det blev 85 deltagare från 18 regionala college som deltog i kickoffen för ESF-projektet Validering vård och omsorg den 28 januari.

– Fantastiskt roligt. Projektet går nu in i en ny fas där många behöver vara delaktiga och då är det väldigt tacksamt med detta engagemang, säger Carin Bergström som är huvudprojektledare.

Projektet Validering vård och omsorg drog igång redan i mars 2020, så det kan verka överraskande att det är dags för en kickoff nu i januari 2021. Men det är inte hela projektet som hade en kickoff, utan det är starten på den kommande kompetensutvecklingen som markerades med mötet.

– Under hösten har vi enbart fokuserat på att utveckla metodmaterialet men nu startar också kompetensutvecklingen. Den första föreläsningen har 70 platser och de fylldes på tre dagar. Även det andra föreläsningarna i mars är nu fullbokat, berättar Carin Bergström.

Målgruppen för kompetensutvecklingen är främst studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och rektorer inom vuxenutbildningen. Pandemin har självklart förändrat förutsättningarna för planerna så utbildningarna kommer att genomföras digitalt.

Det är första gången som VO-College i ett nationellt ESF-projekt tar steget från att arbeta med metodutveckling till att även genomföra kompetensutveckling.

Men metoder och kompetensutveckling är bara ena delen av projektet Validering vård och omsorg. Projektets andra del handlar om att utveckla VO-College roll som stödstruktur för validering i vård och omsorg. Och det är i detta sammanhang alla behöver hjälpas åt för att arbetet ska bli framgångsrikt.

– Förutsättningarna skiljer sig ofta åt mellan olika regionala VO-College. På kickoffen hade vi med företrädare för VO-College i Gävleborg och Örebro som berättade hur de jobbar med validering på regional nivå. Inom projektet vill vi stödja de regionala collegena så att de kan utveckla sitt arbete så att de i sin tur kan fungera som stöd för lokala college i valideringsarbetet. Att skapa en sådan stödstruktur är mycket viktigt, det handlar om att alla inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt, säger Carin Bergström.

Elisabeth Östlund, yrkeslärare VO-College Örebro län, och Sara Noren (bilden), regional processledare i VO-College Örebro län, berättade om insatserna för att bli effektivare i arbetet med validering vid kickoffen.

Marina Mikkola, regional processledare VO-College Gävleborg och Marianne Andrén (bilden), strateg vid Validering Gävleborg, berättade om deras arbete med validering inom vård och omsorg.

Tillfällen för kompetensutveckling under 2021

Under 2021 kommer följande kompetensutveckling att genomföras:

Modul 1 – Grundläggande föreläsning om VO-College valideringsmodell.

Modul 2 – Fokuserar på metodmaterialet i VO-College valideringsmodell och hur det kan användas.

Anmäl dig på detta sätt:

Modul 1
Inbjudan till föreläsningarna kommer att skickas ut via regionala processledare.

Just nu är fyra tillfällen planerade i mars. 3, 10, 18 och 25 mars. Samtliga tillfällen är fullbokade och vi kommer att utvärdera dessa.

Modul 2
Kompetensutvecklingen kommer erbjudas ett regionalt VO-College i taget. Under våren genomförs kompetensutvecklingen i VO-College Fyrbodal, Kalmar län och Skaraborg.
I övriga VO-College pågår planeringen för fullt och många har redan inbokade datum under hösten 2021.

Målgrupp för kompetensutvecklingen:

Modul 1 – föreläsning om validering i VO-College för alla som vill veta mer om VO-College valideringsmodell på en övergripande nivå.

Modul 2 – vänder sig till yrkesverksamma inom validering, alltså yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer med flera inom vuxenutbildningen i VO-College.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com