VO-College

VO-College bidrar till forskning om handledarrollen

Karolinska Logo

En forskargrupp från Karolinska Institutet har under flera års tid forskat om hur personer upplever att det är att börja arbeta på ett nytt jobb. Nu vill forskargruppen tillsammans med Vård- och omsorgscollege även studera handledares erfarenheter av nya medarbetares första tid på en ny arbetsplats.

Vilket är studiens syfte?

Syftet med studien är att undersöka handledares erfarenheter av vad som bidrar till en bra introduktion för nya medarbetare.

Många vill bidra

439 handledare från olika VO-College deltog i studien genom att besvara en enkät och bidrog till ökad kunskap om vad som utgör en lyckad introduktion och hur introduktion av nya medarbetare kan förbättras.

Nu arbetar forskargruppen vidare med resultatet och framöver kommer det presenteras på olika sätt, bland annat på VO-College hemsida. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com