VO-College

Stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete i gymnasial yrkesutbildning

Konferens

Skolverket har tagit fram en broschyr för systematiskt kvalitetsarbete i yrkesutbildningen på gymnasial nivå. Den är tänkt som stöd och inspiration för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.

Skolverket och de nationella programråden har tagit fram broschyren gemensamt som ett bidrag till att stärka kvalitén i yrkesutbildningen.

Materialet ger stöd i kvalitetsarbetet och lyfter olika områden som är viktiga att titta närmare på för att göra en analys. Utifrån dessa områden finns flera indikatorer att fundera över och diskutera med varandra för att kartlägga kvalitén i utbildningen. Materialet innehåller även checklistor för självskattning som stöd i processen.   

Broschyren går att ladda ner som PDF kostnadsfritt eller att beställa som broschyr från Skolverket.

stödmaterialkvalitetsarbetegymnasial yrkesutbildning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com