VO-College

Vi välkomnar Lomma kommun till Vård- och omsorgscollege Skåne som blir den 30:e kommunen att ansluta sig

På Vård- och omsorgscollege Skånes regionala styrgruppsmöte den 19 februari togs beslutet att godkänna Lomma kommun till VO-College Skåne. Därmed blir Lomma den 30:e kommunen att ansluta sig i Skåne.

Anna-Maria Banck, avdelningschef i Lomma kommun, är mycket positiv till beslutet. 

- Jag har erfarenheter av att arbeta i Vård- och omsorgscollege, då jag tidigare varit ordförande i Helsingborg. Jag ser tydligt vinsten och effekten av att ingå i VO-College. 

Enligt Anna-Maria är det framförallt två anledningar till Lommas anslutning. Kvalitetssäkring av arbetet och utbildningar inom vård och omsorg samt möjligheten till att säkra upp kompetens inför framtiden. 

- Vi klarar inte av att göra detta ensamma. Alla kommuner står inför samma utmaningar. Ensam är inte stark i dessa frågor, säger Anna-Maria. 

Som en mindre kommun som geografiskt finns placerad precis vid storstadskommunen Malmö finns det dessutom utmaningar med att vara en intressant arbetsgivare och rekrytera behörig och kompetent personal. 

Lomma kommun tog över hemtjänsten till kommunal regi den 1 mars 2019 och från och med den 1 mars i år tog kommunen även över SÄBO till kommunal regi, och i samband med det ser Anna-Maria att det finns ett behov av att kvalitetssäkra kompetensen inom vård och omsorg. Viktigt är också att arbeta med bemötandefrågor i syfte att säkerställa ett professionellt bemötande till vårdtagare och anhöriga, men också gentemot kollegor och arbetsgivare. Även dessa frågor kan med fördel tas upp i samverkan inom VO-College Skåne.  

- Att vara i ett nätverk med personer med kunskaper och erfarenheter som också arbetar i branschen tror jag är en av de bidragande faktorerna som ger nytta av att ingå i VO-College Skåne. 

Lomma kommun ser fram emot att utbilda handledare och språkombud. Handledarrollen fyller en viktig funktion på arbetsplatsen, både som handledare för befintlig personal och som handledare för praktikanter som är ute på sin VFU. 

- Det ställer krav på oss som kommun att öppna upp för praktikplatser samtidigt som det är en rekryteringsväg för oss. Handledarutbildning och handledarskapet är viktigt att få igång. Även språkstödjare är viktigt, säger Anna-Maria.

Avslutningsvis hälsar Anna-Maria Banck att hon och kommunen ser fram emot att samverka.
Vi på Vård- och omsorgscollege Skåne hälsar Lomma kommun varmt välkomna till oss!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com