VO-College

Män i hälsa – en ny möjlighet i yrkeslivet

Bussreklam

Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad är en av flera organisationer som tillsammans utvecklar konceptet Män i hälsa. Konceptet ska få fler män att yrkesväxla till jobb i vård och omsorg och stärka hållbarhet och stolthet för redan anställda som har nyckelroller som handledare.

Vård och omsorgscollege Sjuhärad omfattar geografiskt kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.  Christina Player Pellby är regional processledare i Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och en av dem som stödjer ledningen av projektet.

Menn i helse en norsk förebild

Män i hälsa utgår från en modell som har lyckats väl i Norge. Där har allt fler män utbildats och trätt fram som förebilder, samtidigt som antalet killar som sökande till yrket ökat stadigt. I år firar det norska konceptet 10 år och kan som en sidoeffekt glädjas åt att ansökningarna på gymnasienivå ökar och nu lockar nästan lika många killar som tjejer.

Sjuhärad är nu först att testa arbetsformerna utanför Norge. Undersköterskeutbildningen planeras starta före sommaren och riktar sig till män i åldrarna 25-55 år som vill anta en ny utmaning och byta inriktning i yrkeslivet.   

Vad är nytt i modellen?

Idén om att rekrytera män, som står inför ett vägval i yrkeslivet, till vård och omsorg är inte ny i sig. Vad är det som skiljer det här projektet från andra?

För att projektet ska vara hållbart lägger vi stor vikt vid rekryteringsprocessen och väljer dem som verkligen är intresserade och vill jobba i vård och omsorg. Urvalet av deltagare sker genom samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Kommunal som facklig organisation.

När deltagarna är utsedda kommer de bilda nätverk där de stöttar varandra under och efter utbildningen. De teoretiska studierna kombineras med arbetsplatsförlagt lärande, sommarjobb och coachning. Arbete med gruppdynamik och fysiska aktiviteter är stående inslag i hela utbildningen för att bidra till en känsla av gemenskap och samhörighet.

Samhörigheten involverar även medarbetare på arbetsplatserna där männen handleds. En gång per termin träffas handledarna och de utvalda männen i workshops för gemensam kompetensutveckling. Handledarne har även sitt eget nätverk för reflektion och erfarenhetsutbyte, säger Christina Player Pellby

Spridning och rekrytering

För att sprida idén och rekrytera män till utbildningen sker träffar både digitalt och fysiskt i små grupper och inspirationsfilmer har producerats. Filmer som inspirerar och berör.

Svensk förebildsfilm om Kent, 2 min 

Bakom skyene med svensk text 

Manliga förebilder som med glädje och stolthet visar upp sina nya yrkesval lockar fler att faktiskt fullfölja sina studier och bli de viktiga lagspelare som hela branschen behöver.

Vad händer nu?

Under devisen ” är du man nog?” sker ett noggrant urval innan blivande nya medarbetare, som kallas rekryter, antas till utbildning. De män som söker till projektet blir intervjuade av representanter från arbetsgivare, Kommunal, vård- och omsorgslärare och Män i hälsa-personal. När urvalet är klart blir det Kick-off för hela Män i hälsa gänget – verksamhetsrepresentanter, handledare och rekryter. I konceptets anda bygges samhörighet och stolthet tillsammans!

Flera organisationer i samverkan

Män i hälsa drivs av Sjuhärads samordningsförbund i samarbete med Vård och omsorgscollege Sjuhärad, norska Menn i helse med flera, som hjälps åt att anpassa den norska modellen till svenska förhållanden. Satsningen finansieras genom Europeiska socialfonden ESF och LeaderSjuhärad.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com