Förändrade urvalsregler inom komvux

fredag, 12 mars 2021

Genom en lagförändring har reglerna för uttagning till komvux ändrats för att underlätta omställning på arbetsmarknaden.

Prioriteringsreglerna för urval till vuxenutbildningen förändras den 1 juli 2021 genom en lagändring. Det innebär att kommunerna får tydliga regler att följa när de ska bedöma vilka sökande som har störst behov av utbildning och ska prioriteras.

Förändringen ger större möjligheter för de som vill yrkesväxla. Personer som har en examen från en teoretisk gymnasieutbildning men vill utbilda sig till ett bristyrke har nu större chans att göra det.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läs mer i pressmeddelande 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt