VO-College

Förändrade urvalsregler inom komvux

Anna EkströmFoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Genom en lagförändring har reglerna för uttagning till komvux ändrats för att underlätta omställning på arbetsmarknaden.

Prioriteringsreglerna för urval till vuxenutbildningen förändras den 1 juli 2021 genom en lagändring. Det innebär att kommunerna får tydliga regler att följa när de ska bedöma vilka sökande som har störst behov av utbildning och ska prioriteras.

Förändringen ger större möjligheter för de som vill yrkesväxla. Personer som har en examen från en teoretisk gymnasieutbildning men vill utbilda sig till ett bristyrke har nu större chans att göra det.

Läs mer på Utbildningsdepartementets hemsida

 

komvux
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com