VO-College

Inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

VOC FyrbodalVård-och omsorgscollege logotyp Fyrbodal

Arbetet med det nya vård- och omsorgsprogrammet pågår runt om i Sverige. 
Christina Wennerdal Regional processledare VO-College Fyrbodal och Maria Klamas Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare Fyrbodals kommunalförbund berättar om hur man arbetar med frågan i VO-College Fyrbodal. 

  

Christina Wennerdal              Maria Klamas

I Fyrbodal planerar vi att den 20 april ha en digital workshop om nya vård- och omsorgsprogrammet med fokus på kunskaps- och verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Inbjudna är de chefer som finns med i FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri vid Fyrbodals kommunalförbund samt lärare som undervisar på såväl ungdoms- som vuxenutbildningen inom nämnda kunskaps- och verksamhetsområden. Syftet med vår workshop är att diskutera hur vi gemensamt kan bidra till att det nya vård- och omsorgsprogrammet kan omsättas på ett bra sätt. Denna workshop är ett led i det pågående arbetet med kompetens, titulatur och kompetensutveckling som bedrivs inom Fyrbodals 14 kommuner.

Mer om strategierna 

Vi kommer under vår workshop att presentera; våra strategier för kompetens och titulatur, information om vård- och omsorgscollege och hur det nya vård och omsorgsprogrammet ser ut.

Därefter kommer vi gemensamt att arbeta med ett antal utvalda kurser som har extra stor relevans för området funktionshinder och socialpsykiatri, för att gemensamt diskutera hur dessa omsätts på bästa sätt. Allt för att eleverna ska kunna tillskansa sig den kunskap som krävs för att jobba inom verksamhetsområdet så att ytterst brukarna kan få det stöd som de har rätt till och behov av med en hög kvalitet. Vi kommer också att diskutera hur vi gemensamt kan jobba med APL/fältstudier och metodrum på skolorna samt hur vi kan inkludera verksamheterna mer i utbildningen.

Målet är ju gemensamt, att skapa ett större intresse och status för verksamhetsområdet, att rekrytera fler personer till vård- och omsorgsprogrammet och att de som utbildas ges förutsättningar för att kunna göra ett gott och kunskapsbaserat jobb när de är klara med sin utbildning. För att nå detta ser vi samverkan mellan verksamheterna och utbildningsanordnarna som avgörande och där är VO-College en bra arena tänker vi.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com