VO-College

Skoltävlingar och metodrum som komplement till apl under pandemin

Skoltävlingar

Vård och omsorgscollege konceptet Skoltävlingar tillsammans med väl utrustade metodrum för praktisk övning kan vara en del av lösningen när apl inte kan genomföras på arbetsplatsen. Det kan inte ersätta den arbetsplatsförlagda utbildningen helt utan ska ses som ett komplement.

Pandemin har försvårat tillgången till praktikplatser på arbetsplatser i vård och omsorg och elevernas möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande, apl. Det kan innebära en risk för att eleverna inte får de kunskaper och färdigheter de behöver för att fungera bra i yrkeslivet. När apl inte kan genomföras på arbetsplatsen gäller det att skapa så autentiska situationer som möjligt där de praktiska momenten kan genomföras på liknande sätt.

Realistiska scenarier i konceptet Skoltävlingar

Som ett komplement till apl kan skolorna använda Vård- och omsorgscollege koncept med Skoltävlingar. Konceptet riktar sig till elever på vård- och omsorgsprogrammet år 1, 2 och 3 och kan även användas inom vuxenutbildningen. Materialet innehåller realistiska scenarier som utförs i rollspel där eleverna ska lösa uppgifter i en verklighetsliknande miljö med statister.

Genom att engagera arbetsgivare och fackliga företrädare som aktörer i skoltävlingar eller vid komplement i apl blir arbetsmomenten en del i den certifierade samverkan i Vård- och omsorgscollege. Det innebär också att verksamheternas perspektiv blir tydligare.

Materialet är anpassat till studieplanen för respektive årskurs och kan användas även utan tävlingsmomentet.

Konceptet Skoltävlingar är framtaget av Vård- och omsorgscollege i ett projekt som drevs av WordSkills Sweden och finansierades av europeiska socialfonden ESF. Ingrid Säterberg och Catarina Lindahl-Petäjä processledare i Vård- och omsorgscollege Västernorrland respektive Kronoberg var projektledare. 

Konceptet Skoltävlingar

Testa nya succekoncpter Skoltävlingar 

Metodrum för praktisk övning 

Skolorna i Vård- och omsorgscollege är sedan tidigare väl rustade med ändamålsenliga metodövningsrum där eleverna kan lära sig praktiska moment inför apl. Kravet på metodrum har funnits med i certifieringen sedan Vård- och omsorgscollege bildades 2008. Metodrummet ska vara utrustat med tidsenliga hjälpmedel och sjukvårdsmaterial för att förbereda eleverna på vanligt förekommande arbetsmoment som ingår i utbildningen. Arbetsmoment så som basala hygienrutiner, förflyttningsteknik, HLR, såromläggning, venprovtagning på provarm, blodtrycksmätning med mera.

I sviterna av pandemin och minskad tillgång på apl-platser får metodrummen en än viktigare roll i förberedelserna inför yrkeslivet.

Lättnader i förordningen för komvux

Den 1 april 2021 träder en ny förordning i kraft som innebär lättnader för komvux när det gäller apl. Om utbildaren inte lyckats tillhandahålla apl-platser på grund av säkerhets- eller hälsoskäl ska de i stället ordna motsvarande utbildning i skolan.

För gymnasiet finns den möjligheten sedan tidigare.

skoltävlingar
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com