VO-College

Tillsammans visar vi möjligheterna i en framtidsbransch

Zenita Cider

Nu har snart 1:a kvartalet gått och det är ett helt år sedan pandemin med Covid-19 bröt ut. Med en liten kort tillbakablick i backspegeln funderar jag på vart det gångna året tog vägen. Tiden går fort och personligen tycker jag att det här året har gått väldigt fort. Vart tog det vägen och vad har vi gjort? Genom omställningen till att jobba nästan helt digitalt har Vård- och omsorgscollege, som organisation, klarat pandemiåret bra. Det mesta av det som var planerat för året kunde också genomföras. Den årliga rikskonferensen fick vi däremot ställa in, men nu laddar vi om och planerar för en digital rikskonferens den 1 december 2021, save the date redan nu.

Allt arbete som pågår inom Vård- och omsorgscollege alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt är viktigt och betydelsefullt för att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Tillsammans blir vi starka och kan hitta lösningar på de utmaningar som finns. Det är samarbetet och samverkan som är styrkan i Vård- och omsorgscollege och det är det gemensamma ansvaret, på olika nivåer, som bidrar till att trygga kompetensförsörjningen. Alla parter i form av arbetsgivarorganisationer, arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare är viktiga i det gemensamma arbetet.

Tillsammans behöver vi lyfta och visa på den breda och stora framtidsbransch som vård och omsorg är och att det är en bransch med många möjligheter. Vi behöver också skapa bra lösningar för genomförandet av Äldreomsorgslyftet och införandet av det nya Vård- och omsorgsprogrammet och de nya yrkespaketen.

Zenita Cider
VD för Vård- och omsorgscollege

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com