VO-College

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Lena HallengrenFoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För att stärka kvalitén och säkerheten i vård och omsorg föreslår regeringen en skyddad yrkestitel för undersköterska. Förslaget är sänt på remiss till Lagrådet.

Undersköterska är en av de största yrkesgrupperna idag och titeln undersköterska tilldelas av arbetsgivaren vid anställningen. I regeringens förslag om en skyddad yrkestitel för undersköterskor kommer endast de som har ett bevis på att de är undersköterskor ha rätt att använda titeln. Den utbildning som ligger till grund för beviset är den nya gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Förändringen är föreslagen att träda i kraft den 1 juli 2023 och de som då har en tillsvidareanställning som undersköterska får automatiskt behålla titeln under 10 år. Efter tio år behöver de däremot göra en ansökan om att fortsätta använda yrkestiteln.

- Det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården. Den här reformen innebär ett större fokus på den kunskap och kompetens som en undersköterska besitter, och som vi alla vet är kärnan i det som skapar kvalitet och patientsäkerhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs mer i pressmeddelandet

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com