Skyddad yrkestitel för undersköterskor

tisdag, 23 mars 2021

För att stärka kvalitén och säkerheten i vård och omsorg föreslår regeringen en skyddad yrkestitel för undersköterska. Förslaget är sänt på remiss till Lagrådet.

Undersköterska är en av de största yrkesgrupperna idag och titeln undersköterska tilldelas av arbetsgivaren vid anställningen. I regeringens förslag om en skyddad yrkestitel för undersköterskor kommer endast de som har ett bevis på att de är undersköterskor ha rätt att använda titeln. Den utbildning som ligger till grund för beviset är den nya gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Förändringen är föreslagen att träda i kraft den 1 juli 2023 och de som då har en tillsvidareanställning som undersköterska får automatiskt behålla titeln under 10 år. Efter tio år behöver de däremot göra en ansökan om att fortsätta använda yrkestiteln.

- Det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården. Den här reformen innebär ett större fokus på den kunskap och kompetens som en undersköterska besitter, och som vi alla vet är kärnan i det som skapar kvalitet och patientsäkerhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läs mer i pressmeddelandet

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt