VO-College

Uppsala läns arbete inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

Hand äldre person

Vård- och omsorgscollege Uppsala län tillsatte en arbetsgrupp med bred representation för att förbereda sig inför starten av det nya vård- och omsorgsprogrammet. 

I september beslutade den regionala styrgruppen att utse en arbetsgrupp med uppdrag att se över vad som behöver göras inför starten av det nya vård- och omsorgsprogrammet. Uppdraget formulerade sedan under senhösten 2020. 

Sedan januari träffas arbetsgruppen i digitala möten och fortsätter så under våren. Representationen är bred med arbetsgivarparter (främst verksamhets-/enhetschefer) och utbildare (lärare och rektorer) från alla lokala college. Med i arbetsgruppen är också tre apl-samordnare – två från kommuner och en från regionen.

Tips!

Se till att ha bred representation – ju bredare representation desto större sannolikhet att fångar upp så många olika konsekvenser som möjligt av eventuella förändringar.

Fundera över flerstegsraketer – arbetet kommer att identifiera flera olika saker som kan behöva förändras eller riggas för.

Prioritera bland de förslag och tankar som dyker upp – vad behöver förändras på kort sikt och vad kan man lägga till framtida arbetsgrupper….

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com