Uppsala läns arbete inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

tisdag, 6 april 2021

Vård- och omsorgscollege Uppsala län tillsatte en arbetsgrupp med bred representation för att förbereda sig inför starten av det nya vård- och omsorgsprogrammet. 

I september beslutade den regionala styrgruppen att utse en arbetsgrupp med uppdrag att se över vad som behöver göras inför starten av det nya vård- och omsorgsprogrammet. Uppdraget formulerade sedan under senhösten 2020. 

Sedan januari träffas arbetsgruppen i digitala möten och fortsätter så under våren. Representationen är bred med arbetsgivarparter (främst verksamhets-/enhetschefer) och utbildare (lärare och rektorer) från alla lokala college. Med i arbetsgruppen är också tre apl-samordnare – två från kommuner och en från regionen.

Tips!

Se till att ha bred representation – ju bredare representation desto större sannolikhet att fångar upp så många olika konsekvenser som möjligt av eventuella förändringar.

Fundera över flerstegsraketer – arbetet kommer att identifiera flera olika saker som kan behöva förändras eller riggas för.

Prioritera bland de förslag och tankar som dyker upp – vad behöver förändras på kort sikt och vad kan man lägga till framtida arbetsgrupper….

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt