VO-College

Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

Rullstol

Det är många funderingar kring det nya vård- och omsorgsprogrammet och hur en kan tänka kring kurserna. Några frågor och svar hittar du här. Vi fyller på listan vart efter frågorna kommer.

Diplom enligt nuvarande regler efter 1 juli 2021

Kommer man att kunna utfärda diplom utifrån de nuvarande reglerna även efter 1 juli när de nya kurserna träder i kraft?

Svar - Ja, diplom kan utfärdas enligt nuvarande regler även efter 1 juli 2021.

Finns det möjlighet att ta med kombinationer av gamla och nya kurser?

Svar - Ja, elever som har en kombination av gamla och nya kurser får också diplom.

Kurser som bygger på varandra

I den nya kursplanerna är många kurser delade i en 1:a och en 2:a. Hur ska man tänka när det gäller om en elev på komvux inte gjort eller fått F i exempelvis psykiatri 1. Kan den gå vidare till psykiatri 2. Vi tänker att nu byggs ju kurserna på varandra.

Svar - Psykiatri 2, 100 poäng, bygger på kursen Psykiatri 1. Begreppet "bygger på" är mer en anvisning i hur man kan organisera utbildningen. Det finns inget juridiskt stöd för att hindra någon elev från att läsa till exempel Psykiatri 2 även om hen har F i Psykiatri 1.

Kurser som utgår 1 juli 2021

I det nya vård- och omsorgsprogrammet är kursen Äldres hälsa och livskvalitet inte förlängd utan kommer att utgå 1/7 2021. Vi har en grupp vuxenelever som började sina studier hos oss januari -21. I deras studieplaner ligger att de ska välja en fördjupningskurs på 200 poäng däribland äldre hälsa och livskvalitet. Flera av eleverna har valt den och de ska i så fall påbörja kursen i januari -22.

Min fråga är om dessa elever kan slutföra sina studier enligt den studieplan de har, eller måste de välja någon av de andra 200 poängs kurserna alternativt välja några kurser från nya vård- och omsorgsprogrammet?

Svar - Elever som i sin studieplanering har Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng och har planerat att läsa den efter 1 juli 2021, måste byta ut den kursen mot andra kurser inom VO-programmet.

Vi föreslår att de byter till Gerontologi och geriatrik – 100 poäng plus någon annan ny kurs på 100 poäng inom de programgemensamma ämnena.

Vi har en klass som började sin utbildning mot undersköterska i januari och kommer vara klara juni 2022. De läser sin utbildning utifrån de gamla kurserna. I deras studieplan ingår att läsa Vård och omsorg vid demenssjukdom under Vt-22 och det finns också valbara kurser där en kurs är Äldres hälsa och livskvalitet. De två kurserna kommer inte förlängas till 2022 men om de är påbörjade innan 30 juni 2021 så kan de slutföras. Kurserna börjar inte förrän i januari 2022 men ingår i studieplanen. Kan vi inte använda de kurserna i deras utbildningen?

Svar - Nej, ni kan inte använda kurserna Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100 p och Äldres hälsa och livskvalitet - 200 p, efter den 1 juli i år. Vi rekommenderar att ni byter ut kurserna till Geriatrik och gerontologi - 100 p och Hälso-och sjukvård 1 och 2 - 200 poäng.

Bortre gräns för påbörjade kurser

Finns det någon bortre gräns för de kurser som är påbörjade före 30 juni 2021?  Finns det någon bortre gräns för de kurser som är påbörjade före 30 juni 2022?  

Svar - Nej, det finns ingen bortre gräns.

vård- och omsorgsprogrammet
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com