VO-College

Visuell APL för vårdelever i Klippan

På Åbyskolan i Klippan fick eleverna i årkurs 1 på vård- och omsorgsprogrammet information om att deras APL skulle ställas in på grund av pandemin. Men vårdlärarna Elisabet och Tomas ville inte låta eleverna gå miste om chansen att uppleva sin APL. Istället genomfördes hela kursen digitalt.

Vårdlärarna Elisabet Nilsson och Tomas Sorman på Åbyskolan i Klippan ville inte att eleverna i årskurs 1 skulle gå miste om sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det är det första riktiga mötet med arbetslivet inom vård och omsorg och en viktig del av utbildningen. 

- Den 16 december fick vi beskedet från rektorn att eleverna inte skulle ut på APL. Pandemin satte stopp för det. Vi visste att vi behövde göra något annat, säger Tomas Sorman som är vårdlärare i bland annat medicin. 

Efter beskedet såddes ett frö till att genomföra en virtuell APL med hjälp av VR-glasögon och Google Maps. Men det skulle ta för lång tid att förbereda. Lärarna tänkte om och landade istället i en visuell APL. 

- Vi ville att eleverna, trots uteblivet fysiskt besök på olika vårdboende, skulle få uppleva en APL, säger Elisabet Nilsson, vårdlärare som undervisar bland annat i vård och omsorg och demenssjukvård och fortsätter.

- Vi ville tillsammans försöka att synliggöra och visualisera hur en APL kunde se ut trots utebliven praktik. 

En röd tråd genom hela kursen

Elisabet och Tomas fick okej från rektorn att använda vårdlektionerna för att genomföra en visuell APL. Under julen fick lärarna arbeta ihop digitalt undervisningsmaterial som utifrån en tydlig röd tråd skulle följa ett upplägg precis som om eleverna skulle varit ute på en fysisk APL. 

- Det första som var viktigt var att eleverna fick en helhetssyn. Att det fanns en röd tråd under hela APL:n, säger Elisabet. 

Det andra var att eleverna skulle förberedas på samma sätt som om de skulle ut på en fysisk APL. Eleverna blev tilldelade ett vårdboende och en handledare. Sedan fick de titta på exteriören av vårdboendet, hur arbetsplatsen såg ut, upplägget av hur en arbetsdag vanligtvis är för personal inom vården, vilka behov en vårdtagare har och vad personal gör för att tillgodose de behoven. Alla vårdlektioner genomfördes digitalt via Teams och lärarnas viktigaste redskap var bilder.

Samarbete mellan årskurs 1 och årskurs 3

Det var svårt att få in personal från vården för att stötta lärarna i undervisningen. Istället använde de resurser som fanns på skolan, nämligen vårdeleverna i årskurs 3. Eftersom 3:orna redan varit ute på två APL:er hade de goda kunskaper om hur det fungerade. 

- Eleverna i årskurs 3 hade redan varit ute på två APL:er. 3:orna hjälpte därför till som handledare till 1:orna. De var ett stöd för dem i alla steg genom APL:n, bland annat hur de tog sig till arbetsplatsen och hur de behövde förbereda sig inför sin första arbetsdag, säger Tomas. 

Handledarna följde med eleverna under hela APL:n som varade i 6 veckor. Handledarna stöttade eleverna med allt från vilka kläder de skulle ha på sig, bemötande, aktuella lagar till hur de skulle hantera sin praktikpärm. 

- Innan de satte sin fot på ett vårdboende skulle de vara förberedda för vad som gällde. Professionellt bemötande skulle sitta i ryggmärgen inför deras första besök, säger Elisabet. 

Eleverna fick själva känna av att vara vårdtagare. Hela klassen fick leva sig in i rollen som en 85-åring och göra en ansökan till ett vårdboende. Därefter fick de spela rollen som vårdpersonal utifrån den 85-åringens behov. Hemma fick de träna på olika förflyttningstekniker, fotografera och sen skicka in till både lärarna och deras handledare. 

Uppföljning genom loggbok

Under hela APL:n så antecknade eleverna i en loggbok. När de fick lära sig nya moment skulle det dokumenteras. Genom loggboken följde vårdlärarna upp deras arbete. 

Allt förberedande arbete var väldigt viktigt för elevernas trygghet inför nästa APL. För Elisabet och Tomas var det betydelsefullt att inte ändra för mycket av upplägget av den visuella APL:n, jämfört med en vanlig APL. 

- Vi följde samma upplägg, samma mål, men vi gjorde allting visuellt, säger Tomas. 

Mycket förarbete men med bra resultat

Så här några månader efter att de genomfört deras första visuella APL reflekterar Tomas och Elisabet över deras arbete. 

- Det var första gången och helt nytt för oss. Betydligt mer förarbete, helt annan typ av krav på oss att göra det digitalt. Det tog mycket mer tid i anspråk, både före och efter, säger Tomas. 

För att oavsett hur mycket arbete de lagt ner på den visuella APL:n har eleverna inte haft en direkt patientnära kontakt, samarbetat med personalen eller haft samtal med anhöriga. Men ändå märker både Elisabet och Tomas en skillnad på eleverna. 

- Det som är roligt att se är att från att vi träffade eleverna i början av APL:n till att de avslutade sin APL, så var det samma känsla som vid en vanlig APL. Vi såg hur mycket de hade växt och utvecklats, säger Tomas med ett leende på läpparna. 

För att trots att eleverna kanske inte stod och gjorde vågen när vårdlärarna presenterade den visuella APL:n, så hoppas Elisabet och Tomas att de är väl förbereda inför nästa praktik.  

- Förhoppningsvis känner eleverna sig förbereda inför sin praktik i årskurs 2, säger Elisabet.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com