VO-College

Tack till alla handledare och processledare!

Ki logo

I början av mars skickade vi ut en enkät i samarbete med Petter Gustavssons forskargrupp på Karolinska Institutet, där vi bad handledare att beskriva sina erfarenheter av att möta elever och nya medarbetare. Engagemanget inom era yrken är generellt stort, inte minst bland dem som tar på sig handledarroller, varför vi bedömde det som möjligt att få in 200 svar. Ni överraskade oss – när enkäten stängde en månad senare hade 439 av er fyllt i den!

Under de senaste veckorna har Petter Gustavssons grupp tittat närmre på svaren. ”Vi är överväldigade av de rika och insiktsfulla beskrivningar som de ger” skriver forskningsassistent Bo Jenner i ett mejl. ”Som utomstående upplever vi inte bara att vi får en god förståelse för verksamheterna de jobbar på, utan slås också av deras genuina intresse för att arbetsplatserna ska fungera väl.”

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att svara, och till alla processledare som såg till att enkäten hamnade i rätt händer. Resultaten kommer att diskuteras med VO-College och sammanställas i rapporter av olika slag. Vi är måna om att ta vara på lärdomarna för att fortsätta utveckla vårt arbete. Tack för ert samarbete!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com