VO-College

Digitala handledarutbildningar

Digitala verktyg

2020 var året då en del utvecklingsarbete och utbildningar, bland annat handledarutbildningar, först kanske sattes på paus, för att sedan ställa om till att genomföras digitalt i stället för fysiskt.

Det finns säkert många exempel på hur digitala utbildningar vuxit fram i landets alla VO-College. Här följer exempel från VO-College Jönköpings län och VO-College Kronoberg, som har ställt om och genomför handledarutbildning digitalt. I Kronoberg är utbildningarna genomförda i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg.

Finns det fler exempel på hur handledarutbildning har genomförts digitalt?

Skicka gärna in en beskrivning på hur ni gjort i era lokala och regionala VO-College till carin.bergstrom@vo-college.se 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com