VO-College

VO-College Halland, Skåne och Stockholmsregionen går mot nya mål

Steg

Under våren har tre regionala Vård- och omsorgscollege tittat tillbaka på vad de åstadkommit sedan 2016 och blickar nu fem år framåt i tiden. Vård- och omsorgscollege Halland, Skåne och Stockholmsregionen har jobbat sig igenom återcertifieringen och går in i en fas med nya mål, aktiviteter och visioner.

Det är tre regionala college med olika utmaningar och möjligheter, inte minst utifrån hur stora de är i antal samverkande parter och invånare inom sina geografiska områden. Skåne är Vård- och omsorgscollege största college och omfattar 30 kommuner medan Stockholmsregionen och Halland omfattar sex respektive fem kommuner. Skåne och Stockholmsregionen är storstadsregioner medan Halland består av mindre kommuner.

Vid en återcertifiering beskriver regionala college den utveckling som har skett de senaste fem åren och sätter nya mål fem år framåt. Detsamma gör lokala collegen. Den regionala styrgruppen och ett lokalt college får besök av två certifierare från föreningen Vård- och omsorgscollege. I år har alla besök skett digitalt.

Gemensamma mål regionalt och lokalt

Något som förenar vårens återcertifieringar är att de tre har valt liknande modeller när de satt upp nya mål och aktiviteter. De har dragit ner på antalet och fokuserar nu på några få regionala mål som är desamma i lokala college men med olika aktiviteter. I några fall har lokala college kompletterat med ytterligare något mål.

Några exempel på vad de uppnått sedan 2016

De tre har utvecklat samverkan och fått fina resultat i arbetet med att kvalitetsäkra  kompetensförsörjningen. De har mycket att känna sig stolta över. Vi frågade processledarna i respektive Vård- och omsorgcollege vad de är mest stolta över att respektive VO-College har uppnått.

VO-College Halland

Halland är ett litet och stabilt college som omfattar fem kommuner. Ett exempel på vad samverkan har lett till är att antalet elever som avslutar sin utbildning med diplom har ökat med 42 procent för gymnasieutbildningen och med 18 procent för vuxenutbildningen. För att möta behovet av kompetens hos arbetsgivarna har samarbetet i VO-College Halland skapat olika projekt med lärlingsutbildning där peer learning ingår som handledningsmetod.

”Vårt samarbete är det som förenar och för oss framåt, utan det hade inget av våra gemensamma och kvalitetshöjande insatser varit möjliga. Det ska vi vara stolta över och inte se som självklart” säger Eva Eberius regional processledare i Halland.

VO-College Skåne

VO-College Skåne var först med att certifiera folkhögskolor när det blev möjligt 2020 och nu är tre folkhögskolor certifierade i Skåne. De har också jobbat mycket med strukturer i samverkan och organisation för förankring, delaktighet och spridning av konceptet. Lokala college har egna processledare och på regional nivå är en kommunikatör anställd.

”Mest stolta är vi över den bredd som samverkan nått under femårsperioden – från 20 kommuner anslutna 2016 till 30 av de 33 kommunerna i Skåne som är anslutna nu och ännu fler utbildare. Nu kan vi på allvar säga att den regionala samverkan har ett Skåneperspektiv med nästan alla aktörer ombord. Vi är också stolta över den positiva utvecklingen med antalet steg 3 handledare (180 utbildade under förra perioden) och språkombuden (95 utbildade under perioden). Den utvecklingen håller vi samman med regionala nätverk för de som har rollerna” säger Susanne Rosenström regional processledare i Skåne.

VO-College Stockholmsregionen

Sedan 2016 har VO-College Stockholmsregionen bland annat utvidgat samverkan med universitet och högskolor och inrättat ett högskoleråd. I Högskolerådet ingår representation från fem universitet och högskolor, gymnasie-, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Rådets målsättning är att erbjuda kurser på högskolenivå för yrkesverksamma undersköterskor, lärarfortbildning och kurser för yrkesverksamma lärare inom vård- och omsorgsutbildning utifrån reella behov.

De har utbildat 1 147 handledare (293 steg 1 handledare, 845 steg 1–2 handledare och 9 steg 3 handledare), samt byggt en organisation för att skala upp och utbilda fler handledare och språkombud. De har också expanderat med fler arbetsgivare och utbildare och infört en ny organisationsstruktur för att fortsätta växa på ett hållbart sätt.

”De störta vinsterna med VO-College Stockholm är att vi har en tydlig struktur och organisation för vår samverkan. Vi har ett starkt fokus på att erbjuda högkvalitativa utbildningar inom vård- och omsorg och verka för stärkt kompetensförsörjning på området” säger Aisha Amin regional processledare i Stockholmsregionen.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com