VO-College

Äntligen sommar!

Zenita Cider

Efter en kall och lång vår, är sommaren äntligen här. Misstänker att det är fler än jag som har längtat efter sommaren, fint väder och semester.  Efter mer än ett års distansarbete längtar jag också till kontoret och hoppas på att allt ska bli lite mer normalt efter sommaren. Vad nu normalt är?

Pandemin Covid 19 är inte över än utan vi måste fortsätta vara försiktiga och inte bidra till någon smittspridning. Vi måste helt enkelt hålla i och hålla ut som vi nu har sagt sedan mars förra året. Själv har jag fått mina två vaccindoser och är väldigt glad och tacksam för det. Livet börjar komma tillbaka.

Den 26 maj hade vi den årliga föreningsstämman, även detta år på distans. Föreningsstämman är föreningen Vård- och omsorgscollege högsta beslutande organ och det känns väldigt tråkigt att ha ett sådant möte på distans. För oss på VO-College kansli är just föreningsstämman en högtidsstund. Det är då parterna som medlemmar i föreningen på ett samlat sätt godkänner och tillstyrker det arbete som görs inom VO-College. Caroline Olsson Sveriges Kommuner och Regioner, fortsätter som ordförande. Johan Ingelskog Kommunal, valdes till ny vice ordförande och ersätter Lenita Granlund från Kommunal. Till ny ersättare i styrelsen valdes Jasmina Helander Fremia som ersätter Björn Jidéus från Fremia (tidigare KFO). Vi hälsar Johan och Jasmina välkomna till VO-College styrelse och tackar samtidigt av Lenita och Björn för deras insatser i föreningen. Läs mer om VO-College styrelse.

Jobbet rullar på i en rasande fart, oj vad tiden går fort när man har roligt och det händer mycket. Vi har fått en direktupphandling av Skolverket som innebär att fyra språkombudsutbildningar kommer genomföras under hösten tillsammans med regionala och lokala VO-College. VO-College är också beviljade främjandemedel från Arbetsförmedlingen som innebär att vi kan fortsätta jobba med att producera poddar som bidrar till ökad kunskap om vikten av att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen. Vi ser att språkutvecklande och språkstödjande insatser underlättar vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända. Läs mer och lyssna på nya podden.

Nu är det klart att titeln undersköterska ska bli skyddad yrkestitel, Riksdagen sa ja till Regeringens förslag den 15 juni.

Intresset för att vara en del av VO-College fortsätter, fler arbetsgivare och utbildningsanordnare ansluter sig. Glädjande är också att Folkhögskolor nu finns med och bidrar till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. 

Vad som också är väldigt glädjande för VO-College är att Göran Johnsson i sitt betänkande Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre belyser det arbete som görs i samverkan inom VO-College. Han lyfter de goda effekterna av VO-College inte mindre än tre gånger.  

Slutligen vill vi också passa på att säga grattis till alla er som tagit en vård- och omsorgsexamen och samtidigt hälsa er välkomna till jobben inom vård och omsorg. Ni är viktiga och kommer göra skillnad varje dag på jobbet.

Trevlig sommar!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com