VO-College

Nyhetsbrev 2021 #2

sommar

Med sommarens nyhetsbrev vill vi önska alla en glad sommar men också berätta om en del av det som är på gång i Vård- och omsorgscollege.

Sommarbrevet har fokus på handledning och ger ett par exempel på olika modeller. I Skåne jobbas det med peer learning och i Kronberg använder regionen en modell de kallar ULVE. På grund av pandemin har många ställt om till digitala handledarutbildningar och du hittar exempel på hur de har gjort i Jönköpings län och i Kronoberg. För att finansiera handledarutbildningar och språkombudsutbildningar går det att använda medel från äldreomsorgslyftet. Sist men inte minst har vi en hälsning från Karolinska Institutet som tackar de handledare som bidragit till forskning om upplevelser av att möta elever och nya medarbetare.

Det handlar inte enbart om handledning. Du hittar också en digital föreläsning om validering och kan läsa om det webbinarium angående yrkestävlingar som fick många nyfikna deltagare. Läs även om utvecklingen och planerna framåt för VO-College Halland, Skåne och Stockholmsregionen som går in i en ny certifieringsperiod den 1 juli.

Andra viktiga händelser är Riksdagens beslut om att reglera yrket undersköterska samt den nationella samordnaren Görans Johanssons betänkande Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Nyhetsbrev 2021 #2

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com