VO-College

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat att undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. På så vis vill de stärka kompetensen inom vård och omsorg. Beslutet innebär att vissa fastställda krav ställs på utbildningen för den som får kalla sig undersköterska.

Följande går att läsa riksdagens pressmeddelande från den 15 juni 2021.

Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får använda titeln till juni 2033. Sedan behöver hen ha beviljats ett bevis för att få fortsätta att kalla sig undersköterska. Under samma period ska också den som har studerat enligt äldre bestämmelser kunna ansöka om och få ett bevis.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com