VO-College

Dialogmöten med politiker VO-College Västernorrland

Ordförande och processledare VästernorrlandFredrik Mattsson och Ingrid Säterberg

VO-College Västernorrland har en modell för att skapa bred förankring för VO-College bland politiker i berörda nämnder. Syftet är att kontinuerligt informera om VO-College arbete så att även nya politiker känner till vad som händer i samverkan.

VO-College kansli har medverkat i dialogerna vid några tillfällen och vi blev nyfikna på modellen. Vi bad Ingrid Säterberg, processledare och Fredrik Mattsson, regional ordförande i VO-College Västernorrland, att svarar på några frågor om hur de kom på idén med dialogmöten och hur de arbetar.

Varför bestämde ni er för att bjuda in politiker till dialogmöten?

Kan ni berätta bakgrunden till att ni bjuder in politiker till dialogmöten.

Innan VO-College och Teknikcollege bildades genomfördes många dialoger och möten med politiker i berörda nämnder. De bildade en styrgrupp med politiker främst från barn- och utbildningsnämnderna i Södra delen av Västernorrland för att starta collegeformerna. När collegeformerna var i gång och styrgrupperna i college hade kommit på plats avslutades den politiska styrgruppen.

Men politikerna var fortfarande intresserade av hur arbetet med collegesamverkan utvecklades och vad som hände i samverkan. För att svara på det beslöt regionala styrgruppen i VO-College att genomföra dialogmöten med förtroendevalda i berörda nämnder.

Syftet är att politikerna ska få en möjlighet att få en överblick över verksamheten inom VO-College, ställa frågor och få ny kunskap. Helt enkelt en möjlighet att lära, diskutera och eventuellt påverka, säger Fredrik Mattsson.

Hur har ni arbetat?

Vid varje val sker byten av ledamöter i nämnderna. Då skriver jag som processledare till samtliga berörda nämnder i länet och berättar om VO-College och syftet med dialogmöten. Jag föreslår nämnderna att utse två ledamöter, en från majoritet och en från opposition att delta i dialogmöten med VO-College Västernorrland.

 Nämnderna behandlar ärendet och utser två förtroendevalda att delta.

Vilka är med i arbetet?

Regional ordförande och processledaren är ansvariga för själva dialogmötet. Ordförande fungerar som koordinator för mötena och processledaren gör en sammanfattning av arbetet. Vi väljer ämnen med omsorg, det ska inte handla om specifika utbildnings- eller verksamhetsfrågor utan om det vi gör tillsammans i VO-College. Vi beskriver framgångar och hinder vi möter. Vi låter mötesdeltagarna reflektera över innehållet och vid flera tillfällena har förtroendevalda ställt frågor i sina egna kommuner som bidragit till att frågor som berör VO-College har prioriterats. Kansliet har deltagit vid flera tillfällen och delat med sig i specifika ämnen. Vid dialogmöten på hösten utser vi årets handledare i Västernorrland.

Vad vill ni uppnå ?

Vi vill ha en stark förankringen av VO-College i Västernorrland och att nya förtroendevalda också förstår, stöder och uppmuntrar arbetet. Vårt mål är att VO-College är en naturlig och självklar del av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg i Västernorrland

Vilka är de viktigaste lärdomarna?

Förtroendevalda kan ta beslut om att starta VO-College men de kan inte ge vägledning i arbetet eftersom det inte är ett politiskt uppdrag.

Vilka är era tre bästa tips?

  • Beskriv endast det som ni gör tillsammans i samverkan, det som verkligen är VO-College
  • Prata om det ni gör i VO-College med politiker, men fråga aldrig hur ni ska göra. Det vet ni bäst själva i er samverkan
  • Berätta om det ni gör och låt förtroendevalda reflektera över hur det ser ut i deras egna organisationer. Det kan vara en stor hjälp i utvecklingen framåt.

Vad händer nu?

Vi fortsätter med två dialogmöten om året och bjuder dessutom in politikerna till dialog caféer om specifika frågor. Vi har tidigare bjudit in till att prata om handledarskap, apl-frågor och mera allmänna kompetensförsörjningsfrågor. Vid nästa dialogcafé kommer vi förmodligen att luska fram fler alternativ till hur vi kan attraherar fler ungdomar till vård och omsorg och vård- och omsorgsprogrammet.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com