VO-College

Remiss om YH-utbildning till specialistundersköterska i äldreomsorgen

Äldreomsorg 2

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har kommit med ett förslag om nationellt likvärdigt innehåll i en Yh-utbildning till specialistundersköterska i äldreomsorgen. Förslaget stämmer inte överens med det förslag som VO-College lämnade till MYH i december 2020.

Myndigheten har sänt sitt förslag på remiss till flera instanser och VO-College har valt att inte lämnat något eget svar. Däremot har några organisationer som står bakom VO-College besvarat den var för sig. VO-College som organisation svarar väldigt sällan på remisser då parterna som är medlemmar i föreningen Vård- och omsorgscollege oftast svarar på dem själva.

 VO-College tog fram ett väl genomarbetat förslag om en Yh-utbildning till specialistundersköterska inom äldreomsorgen och skickade förslaget till MYH i december 2020. Vårt förslag omfattade 200 Yh-poäng. 

I mitten av juni 2021 skickade MYH ut en ”Inbjudan till att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom äldreomsorg.” Den 16 september var sista dagen att besvara den.

MYHs förslag omfattar 250 Yh-poäng och stämmer inte överens med det förslag som VO-College hade tagit fram med hjälp av en arbetsgrupp. MYHs förslag är längre och har delvis ett annat innehåll.

 

 

    

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com