VO-College

Nyhetsbrev #3 2021

Kedja

Vård- och omsorgscollege – det är vi tillsammans!

Vi alla tillsammans är Vård- och omsorgscollege. Ibland hör jag både utbildare, arbetsgivare och fackliga representanter säga att vi samarbetar med VO-College. Handlar det verkligen om att - samarbeta med? Nej, vi samarbetar och driver frågor tillsammans i VO-College.

Nationellt är det medlemmarna, det vill säga parterna som har representanter i styrelsen och ett kansli som är VO-College. Regionalt och lokalt är det alla parter som har gått samman i en certifiering som är VO-College. Alla vi tillsammans jobbar mot det gemensamma målet att klara kompetensförsörjningen i vård och omsorg och är VO-College.

Många steg är tagna, vi har gemensam utbildning till vårdbiträde, undersköterska, stödassistent och stödpedagog. Jag hoppas att det snart även finns en gemensam utbildning till specialistundersköterska i äldreomsorg. Vi har en gemensam handledarutbildning, språkombudsutbildning och snart Validig som är ett digitalt valideringsverktyg för validering utifrån de nya yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Validig kommer innehålla metodmaterialet för validering som tas fram i ESF-projektet och det kommer underlätta valideringsprocessen för alla inblandade.
VO-College nya hemsida är på plats, gå gärna in och titta och återkoppla till oss om det är något ni saknar. Den 1 december är det dags för Rikskonferensen 2021 som i år är digital. Vi presenterar snart inbjudan och program på hemsidan.

Som många av er vet så är SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre ute på remiss och sista dag att svara är den 10 december.
Betänkandet innehåller flera förslag för att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, tillvarata ny teknik samt att skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. I betänkandet står det att ”Vård- och omsorgscollege har potential att stödja kommunerna i att utveckla en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre.” Ta vara på den potentialen!

Innan jag avslutar och önskar alla en fin höst, vill jag säga Grattis till Elisabeth Perhman som är Årets handledare 2020 och tacka vår kollega Carin Bergström, för hennes år och insatser i VO-College.

Zenita Cider

Zenita Cider, VD Vård- och omsorgscollege

Nyhetsbrev #3 2021

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com